Linkovi

Prijem u institucije Unije - najbolje uvjetovanje zemljama Balkana - 2003-10-16


U svom obraćanju, Milada Vachudova, asistent profesora na odjelu za političke nauke pri Univerzitetu u Sjevernoj Karolini, je rekla da je proširenje Evropske unije najefikasniji elemenat vanjske politike Evropske unije.

Vachudova: Vjerodostojna predanost na strani Evropske unije da se proširi na Balkan je do sada bila najmoćniji vanjski utjecaj u regionu po pitanju poslijeratne obnove, demokratizacije i stabilizacije.

Ona vjeruje da, s obzirom da je Evropska unija bila neuspješna u sprječavanju etničkih sukoba i promoviranja demokratizacije na Balkanu u prošlosti, postoji dobar razlog da se bude skeptičan. Ona kaže da su se stvari promijenile i da je, kako je rekla, oprezno optimistična.

Vachudova: Prije svega, Evropska unija ima bolja sredstva za vršenje utjecaja na domaću politiku nego 90-tih godina, a kao drugo domaći uvjeti na Balkanu su se dramatično izmijenili od početka 90-tih godina. Ove promjene su došle djelimično zahvaljujući procesu evropske integracije.

Ona kaže da mogućnosti za članstvo u Evropskoj uniji pruža značajne i stalne podsticaje za lokalne političare u post-komunističkim zemljama koje se kreću ka demokraciji, kako bi modernizirali svoje programe, izvršili reforme države i ekonomije, i što bi ih na kraju kvalificiralo za članstvo u Evropskoj uniji. Gospođa Vachudova navodi da integracioni proces unije daje ključnu tačku za suradnju među rivalskim političkim snagama.

Vachudova: Možete reći da je ulazak zemlje u Evropu, povratak Evropi, pridruženje Evropskoj uniji veoma popularna politička platforma i možete surađivati oko te platforme. Tokom tog procesa također se mijenja i dnevni red tih stranaka, jer ako one budu izabrane, onda moraju ispuniti data obećanja.

Prema mišljenju Milade Vachudove, jedna od stvarnih prepreka je da nema političke konkurencije koja nudi stvarne alternative osnovnim pitanjima o tome šta država čini za svoje građane i kako se gradi ekonomija, koja je dinamična, ali i koja ima dovoljnu socijalnu pravdu. Njima je potrebna informirana debata i konkurencija među istinski uključenim političkim elementima koji korjene imaju u građanskom društvu.

Vachudova: Mislim da bi se Srbija i Crna Gora veoma brzo mogli pridružiti Evropskoj uniji, jer u Srbiji vidim veoma jaku političku elitu, bez sumje, i relativno jak kapacitet države. To je država koja, ako politička elita ima volju i podršku svojih građana da dramatično izmijeni ekonomiju, mislim da to mogu i učiniti. Problem u BiH i Albaniji je kapacitet države. Možete imati najambiciozniju i obazrivu elitu koja ima izvanredan dnevni red, ali vam je potrebna veoma jaka država da to i izvrši, a to znači da vam je porebno građansko društvo koje je sposobno raditi na izvjesnom tehnokratskom stručnom nivou, kaže na kraju Milada Vachudova.

XS
SM
MD
LG