Linkovi

UN: Odobrena rezolucija za pružanje zaštite osoblju UN-a i humanitarnim radnicima - 2003-08-27


Rezolucija, čiji je nacrt sačinio Meksiko, i čiji su ko-sponzori Francuska, Njemačka, Rusija, Bugarska i Sirija, je puštena u opticaj u aprilu, a ponovno aktuelizirana nakon bombaškog napada na sjedište UN-a u Bagdadu 19 augusta pri čemu su 23 osobe poginule, a mnogo više ranjeno.

Rezolucijom se pozivaju zemlje da sude počiniteljima zločina protiv djelatnika UN-a, kao i onima iz ostalih humanitarnih nevladinih organizacija uključenih u humanitarne napore. U njoj se navodi da bi zemlje trebale usvojiti zakone kojima bi se osiguralo da nasilje protiv humanitarnih radnika bude tretirano kao ratni zločin.

Prije glasanja, generalni sekretar Un-a Kofi Anan je upozorio Vijeće da bi nedavni napad na sjedište UN-a mogao nadviti sjenku nad buduće akcije ukoliko djelatnici UN-a budu smatrani mekim i metama bez posljedica. Nakon samog glasanja, on je rekao da Vijeće poduzima korak u pravom smjeru ka zaštiti humanitarnih i radnika UN-a u cijelom svijetu.

To je poboljšanje u smislu da je fokus konkretno na UN-u i humanitarnom osoblju, kao i onima koji s njim surađuju, ali ono što je još važnije je da ga slijedi akcija, akcija progona i suđenja onima koji napadaju humanitarne radnike, bez obzira da li oni žele postići politički ili vojni cilj, ili s ciljem zastrašivanja, rekao je gospodin Anan.

Iako nije bilo neslaganja oko svrhe rezolucije, pominjanje Međunarodnog krivičnog suda u dokumentu je dovelo do prigovora Bushove adminsitracije, koja se oštro protivi holandskom tribunalu.

Meksiko i njegovi saveznici su izbacili konkretno spominjanje tog suda, čiji statut definira šta je ratni zločin, ali su se onda suočili s prigovorima Sjedinjenih Država oko definiranja ratnog zločina, osobito ako je humanitarni radnik nenamjerno povrijeđen.

Diplomati navode da je došlo do ogorčenja među nekim članicama Vijeća vezano za američki stav prema Iraku i Međunarodnom krivičnom sudu, pri čemu Francuska i Meksiko osobito predstavljaju izazov Sjedinjenim Državama. Američki ambasador u UN-u John Negroponte je rekao da se novom rezolucijom traži od zemalja da odgovore svojim trenutnim međunarodnim pravnim obavezama.

23 poslu posvećena pojedinca koji su pomagali narodu Iraka su izgubili život. To je bio napad na cijeli civilizirani svijet i neizmjeran gubitak za međuanrodnu zajednicu. Ovom se rezolucijom priznaju vrijednosti, predanost pa čak i herojstvo humanitarnih radnika koji služe u cijelom svijetu dan za danom, svjesno riskirajući živote kako bi ublažili ljudske patnje zalažući se za mir, rekao je gospodin Negroponte.

Dok se meksička inicijativa smatra direktnim izazovom Sjedinjenim Državama, ambasador te zemlje Adolfo Aguilar Zinzer je rekao da su se Sjedinjenim Državama morali dati ozbiljni ustupci kako bi se zaštitili humanitarni radnici.

Nešto ranije tokom dana, u Ujedinjenim narodima je pola sata zavladao mir dok je generalni sekretar predvodio više od 2 hiljade ljudi u maršu sjećanja na žrtve napada na sjedište UN-a u Bagdadu.

Na hiljade radnika UN-a su održali slične marševe širom svijeta, uključujući i Ženevu gdje će izaslanik UN-a Sergio Viera de Mello, koji je bio među žrtvama napada, sutra biti sahranjen. Tri hiljade radnika UN-a su nosili natpise s njegovim, i imenom šefa njegovog štaba Nadie Younes, koja je također bila među 23 žrtve napada u samoubilačkom napadu kamionom bombom.

XS
SM
MD
LG