Linkovi

Višestruke vojske u BiH - teška prepreka za napredak ka Evropi - 2003-06-24


Koliko toga BiH rizikuje glede svoje budućnosti u Evropskoj Uniji , Partnerstvu za Mir i samom NATO savezu, zadržavajući višestruke vojne snage, zasnovane na etničkoj pripadnosti? - Džeilana Pećanin Allison je odgovor potražila kod Brucea Jacksona, iz Washingtonskog Instituta za vojno-političku analizu Projekat za Demokracije u Tranziciji, inače stručnjaka za pitanja američke vanjske politike i nacionalne sigurnosti:

Jackson : Činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek održava razlomljenu, višestruku vojsku , čista je prepreka za ulazak u Partnerstvo za mir. ovo se posebno ukazalo ka teškoća nedavno, jer su tri susjedne zemlje, Hrvatska, Makedonija i Albanija, potpisale tzv Jadransku povelju, koja faktički pokazuje da su te tri zemlje na dobrom i brzom putu ka Evropi. Pitanje koje ostaje jest : kada će se Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegoivna pridružiti takvim procesima. Za sada se čini da BiH nije spremna da otpočne takve procese.

Na pitanje da konkretno komentira današnji istup najviših zvaničnika Republike srpske gdje su još jednom naglasili da će taj entitet zadržati svoju vojsku koja će, šta više, biti rasporedjena na administrativnim entitetskim granicama , Bruce Jackson kaže:

Jackson : Dojam je ovdje u Washigntonu , ali mislim takodjer u NATO savezu, da niti jedna od minijaturne vojske tri etničke grupe, Bošnjaka, Hrvata ili Srba, ne želi da se miješa s druge dvije.Zato mislim da ima dovoljno krivice da se podijeli na sve tri strane. Smatram da je prilično jasno da ni na jednom nivou u oba entiteta nema volje da se formira jedna zajednička vlada. U svakom slučaju, nesposobnost BiH da se oformi kao jedinstvena država prepreka je ne samo za NATO, nego i za sve druge evropske i medjunarodne instrumente. Šta ovo znači - BiH u osnovi funkcionira kao jedan medjunarodni protektorat. Koliko prisutstvo američkih vojnika, makar i simbolično, jača Bosnu i Hercegoivnu kao državu? Bruce Jackson kaže:

Jackson : U interesu je i Sjedinjenih Država i Evropske Unije da sve zemlje Zapadnoga Balkana nadju svoje mjesto u Evropi, kao slobodne i neovisne države.Istovremeno je veliko razočarenje vidjeti da neke zemlje u tom procesu dobrano zaostaju, što od posljedica rata, što od nedostatka vlastite političke volje i hrabrosti Zato je velika potreba i želja , nas ovdje, da vidimo da BiH učini što je potrebno kako bi stigla ostale. Da se vratim pitanju - naravno da će Sjedinjene Države ,sve dok je BiH medjunarodni protektorat, snositi svoj dio odgovornosti u tome.Ali to nije stanje u kojem bismo željeli da Bih i ostane, pogotovo, naglašuje gospodin Jackson, što još uvijek postoji puno straha iz kojeg su ljudi još uvijek spremni da drže jedni druge na nišanu. Za mene osobno, i grupu za koju radim, koja je oduvijek bila veliki pristalica države BiH, bilo bi teška ironija sudbine da Beograd, protiv kojeg smo stajali tijekom rata , udje u Partnerstvo za mir i Akciju za članstvo u NATO savezu, prije Sarajeva, zaključuje Bruce Jackson iz Instituta Projekat za demokracije u tranziciji, sa sjedištem u Washigntonu.

XS
SM
MD
LG