Linkovi

Sjedinjene drľave zamrzle svu imovinu grupe Al-Aqsa - 2003-06-10


Od 1991. god. Fondacija Al-Aqsa postpji kao arapska dobrotvorna organizacija koja pomaľe udovicama i siročadi. Ali stvarna svrha njenog postojanja je bila pruľanje pomoći teroristima i stvaranje joą viąe udovica i siročadi. Sjedinjene drľave su sada zamrzle njenu imovinu. Ministar finansija Sjedinjenih drľava John Snow je izjavio da je ovom akcijom, prema njegovim riječima, terorističkoj organizaciji Hamas uskraćen vitalni izvor finansiranja i da je time zatvoren joą jedna linija dostave novca za finansiranje terora.

Teroristi Hamasa su izveli većinu samoubilačkih napada u kojima je u protekle dvije godine ubijeno i ranjeno na stotine Izraelaca, veliki broj Amerikanaca i drugih stranih drľavljana. Al-Aqsa je jedna od velikog broja tzv. humanitarnih organizacija koje Hamas koristi kako bi prikupio na desetine miliona dolara svake godine. Mahmoud Amr direktor Al-Aqse je aktivni član Hamasa.

Istureno odjeljenje ove terorističke grupe bilo je smjeąteno u Njemačkoj sve dok ga vlasti te zemlje nisu zatvorile u augustu mjesecu 2002. god. U januaru mjesecu njemačka policija je uhapsila Sheika Muhammada Ali Hassana Al-Muyada lidera jemenskog ogranka Al-Aqse zbog pruľanja podrąke Hamasu i al-Qaidi. Vjeruje se da je jemenski ogranak AL-Aqse obezbijedio Hamasu, Palestinskom islamskom Jihadu i drugim palestinskim terorističkim grupama viąe od tri miliona dolara. Ujedno je za al-Qaidu obezbjedio novac, oruľje, nove članove i opremu za komunikaciju.

Danska vlada je optuľila tri zvaničnika Al-Aqse da su teroriste Hamasa snabdijevali novcem a vlasti u Nizozemskoj su blokireale sredstva holandskog ogranka Al-Aqse zbog podrľavanja terorizma. Međunarodna saradnja daje rezultate kako je to istakao američki drľavni sekretar Colin Powell.

POWELL: Izvori finansiranja terorističkih organizacija bili su brojni. Od 11. septembra viąe od stotinu trideset i četiri miliona dolara sredstava terorista je zamrznuto.

Al-Aqsa je jedna od osamnaest laľnih humanitarnih organizacija koje su Sjedinjene drľave identificirale kao finansijere terorista. Pored toga ąto podrľavaju ubistvo i ranjavanje ove varalice obmanjuju dobronamjerne donatore i pljačkaju poątene humanitarne organizacije i one kojima te organizacije pomaľu. Iz tog razloga Sjedinjene drľave i njeni saveznici nastoje zaustaviti zloupotrebu humanitarnih organizacija za potrebe terorista.

XS
SM
MD
LG