Linkovi

Unapredjivanje puta ka miru na Srednjem Istoku - 2003-06-06


U Egiptu i Jordanu, predsjednik George W. Bush se sastao sa arapskim liderima i palestinskim i izraelskim premijerom Mahmoudom Abbasom i Arielom Sharonom. Predsjednik Bush je tom prilikom iznio svoju viziju Srednjeg Istoka:

Mi vidimo potencijal za radjanje nove Palestinske drľave. Mi vidimo potencijal za ąiri mir medju ljudima u ovom regionu. Postizanje tih ciljeva će zahtijevati hrabrost i poąten pristup svake strane, svakog lidera. Amerika je posvećena i ja sam posvećen pruľanju pomoći svim stranama u dostizanju teąke i herojske odluke koja će voditi ka miru, rekao je predsjednik Bush.

Sjedinjene Drľave i druge zemlje su ponudile mapu puta pozivajući na dvije drľave, Izrael i Palestinu, koje će postojati jedna uz drugu u miru. Predsjednik Bush je pozvao Izrael da poątuje prava Palestinaca i zaustavi izgradnju naselja na spornim područjima. Predsjednik Bush je od palestinaca zatraľio da prihvate nove lidere koji se zalaľu za reforme, demokraciju i borbu protiv terora.

Kao ąto je predsjednik Bush naglasio: Ako sve strane ispune svoje obaveze mi moľemo ostvariti stabilan progres na putu prema stvaranju Palestinske drľave, sigurnog Izraela i sveobuhvatnog mira.

Mi traľimo istinski mir, ne samo pauzu izmedju novih ratova i ustanaka, nego trajno pomirenje medju ljudima na Srednjem Istoku, reako je američki predsjednik.

Bilo koji napredak prema miru izmedju Izraela i Palestinaca zahtjeva odbacivanje terora. Teror prijeti Sjedinjenim Drľavama, teror prijeti arapskim drľavama, Teror prijeti Izraelu. Teror prijeti stvaranju Palestinske drľave. Kao ąto je predsjednik Bush rekao: Teroru se mora oduprijeti i teror mora biti zaustavljen.

XS
SM
MD
LG