Linkovi

Ko se protivi plaćanju carina u BiH? - 2003-05-22


Sektor za sprječavanje carinskih prevara trenutno broji 53 sluľbenika rasporedjenih u tri odjela. Ovaj odjel će pored velikih ovlasti moći naknadno kontrolirati uvoz robe, istakao je gospodin ®elimir Rebac, direktor Carnske uprave FBiH.

Ovlasti će biti takve da će se moći ulaziti u preduzeća, kontrolirati papire, kupovinu i prodaju robe. Gospodin Rebac je izjavio da su carinski sluľbenici ponovno izloľeni opstrukcijama i prijetnjama likvidacijom njih i članova njihovih porodica. No, on, osbno, zadovoljan je stepenom sigunosti njegove porodice i imovine u Mostaru.

O podizanju krivičnih prijava protiv osoba koje su mu prijetile, najbolje govori, kako kaľe g. Rebac izjava Bariąe Čolaka, ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH. G. Čolak je, po Repčevim riječima, rekao da nikad ne bi podigao krivičnu prijavu protiv takvih osoba, zbog općeg nepovjerenja i korumpiranosti na drľavnom nivou.

G. Rebac je rekao da se ne plaąi objaviti imena ljudi i preduzeća umijeąanih u kriminal, ali, na sugestiju Visokog Predstavnika, carinska sluľba neće spominjati imena dok ne budu okončane krivične prijave protiv pomenutih.

Rad odjela posljednjih godina, g. Rebac je ocijenio pozitivnim i stabilnim a, po njegovim riječima, rezultati su vidljivi kroz veliki broj podnesenih krivičnih i prekrąajnih prijava za viąemilionske utaje carinskih jedinica.

XS
SM
MD
LG