Linkovi

Haąki Tribunal: Joą jedno priznanje masakra u Srebrenici - 2003-05-20


Dvije sedmice nakon priznanja Momira Nikolića, i bivąi načelnik ątaba Zvorničke brigade VRS, Dragan Obrenović, postigao sa Tuľiteljstvom sporazum o priznanju krivnje za zločine u Srebrenici.

Kako je najavljeno, sutra bi se trebala odrľati rasprava na kojoj će sudije dati miąljenje o postignutom sporazumu- ukoliko ga prihvate, Obrenović će se izjasniti da je kriv za progone na politickim, rasnim i vjerskim osnovama, koji se kvalificiraju kao zločini protiv čovječnosti. Sa svoje strane, Tuľiteljstvo će povući ostale tačke optuľnice protiv njega, medju kojima je i saučeąnistvo u genocidu, a biće zatraľena kazna u rasponu od 15 do 20 godina zatvora.

Prema postignutom sporazumu, Obrenović priznaje da je učestvovao u sistematskom napadu na civile Srebrenice, u kojem je ubijeno preko 7 hiljada Boąnjaka starosti od 16 do 60 godina. Takodje priznaje da je okrutno i neljudski postupao sa civilima, zatvarao ih, terorizirao i uniątavao njihovu ličnu imovinu. I sve samo zato ąto su ľrtve bili Boąnjaci, priznaje nekadaąnji oficir VRS.

Nakon ranijeg priznanja Nikolića i ovog, Obrenovića, na optuľeničkoj klupi drugog po redu haąkog procesa optuľenima za srebrenički masakr, ostaju Vidoje Blagojević, bivąi komandant Bratunačke brigade i Dragan Jokić, u vrijeme tragicnih zbivanja u Srebrenici načelnik inľenjerije Zvorničke brigade vojske bosanskih Srba.

XS
SM
MD
LG