Linkovi

Haąki tribunal: Emitirani video snimci dogadjaja u Srebrenici - 2003-05-16


Otpuľba na sudjenju grupi oficira snaga bosanskih Srba, optuľenih za ratne zločine u Srebrenici, juče i danas je emitovala video snimke dogadjaja u zaątićenoj zoni UN jula 1995. godine, uz objaąnjenja i komentare svjedoka optuľbe ®an-Renea Rueza, bivąeg ąefa istraľiteljskog tima Tribunala, angaľiranog na isrtazi srebreničkog zločina.

Tuľiteljstvo je za tu priliku sačinilo kompliaciju snimaka o dogadjajima u Srebrenici od 11. do 16. jula 95. godine, koji potiču iz različitih izvora, uključujući snimk koje su napravili boąnjački civili, vojnici holandskog bataljona, televizija RS, te novinari jugoslavenskih medija.

Svjedok Ruez je rekao da je razdvajanje moąkaraca od ľena i djece počelo 12. jula poslijepodne i da su do 13. jula uveče muąkarci bili razdvojeni i smjeąteni u Potocarima, Luci i Novoj Kasabi, dok su ľene, djeca i stariji upućeni autobusima u Kladanj.

Sam video zapis sadrľi snimke srpskih snaga u napadu na Srebrenicu, stanja u samom gradu, dolaska izbjeglica u Potočare, ulaska u Srebrenicu zapovjednika snaga bosanskih Srba, Ratka Mladića i njegovih sastanaka sa komandantom holandskog bataljona UN Tomom Karemansom i predstavnicima boąnjačkih izbjeglica.

Karemans je tom prilikom Mladiću prenio zahtjev komande medjunarodnih mirovnih snaga u BiH da se omogući evakuacija civila iz Potočara koji, kako je ustvrdio, ľive u teąkim uvjetima.

Mladić je na tim sastancima naglasio da "Muslimani treba da poloľe oruľje, da im on lično garantuje bezbjednost i da će, nakon toga, civili moći da biraju da li će ostati u Srebrenici ili otići. On im je poručio da imaju izbor "opstati ili nestati".

Predstavnik boąnjačkih civila na tim sastancima, Nesib Mandľic, rekao je da se u Potočarima nalazi oko 30.000 izbjeglica iz opątina Srebrenica, Vlasenica, Zvornik i drugih opątina u istočnoj Bosni i da nove izbeglice pristiľu iz okolnih sela. Ukazano je tada i na problem nedostatka hrane i lijekova.

Na sudjenju bivąem komandantu Bratunačke brigade Vidoju Blagojeviću, načelniku ątaba Zvorničke brigade Draganu Obrenoviću i načelniku inľenjerije, Draganu Jokiću danas su emitirani i snimci kolone boąnjačkih ľena, djece i staraca koji se autobusima upućuju na teritoriju pod kontrolom Armije BiH, te i kolone muąkaraca koje se drugom stranom puta odvode u autobuse za Bratunac. Prikazani su i snimci "bijele kuće" gde su bili smjeąteni muąkarci.

Nakon toga, prikazana je izjava tadaąnjeg predsjednika RS, Radovana Karadľića, koji za Srebrenicu kaľe da je "primjer superiornosti srpske vojske i srpske plemenitosti" i tvrdi da u enklavi "nije stradao ni jedan civil."

Četvrti sa optuľnice za zločine u Srebrenici, bivąi pomoćnik komandanta Bratunačke brigade za bezbjednost, Momir Nikolić, izuzet je iz sudskog postupka, nakon ąto je postigao nagodbu sa Tuľiteljstvom i priznao krivinju za zločin protiv čovječnosti nad Boąnjacima srebreničke enklave.

XS
SM
MD
LG