Linkovi

Samo s reformama BIH moľe u Uniju - 2003-05-13


Članovi Predsjedniątva Borislav Paravac, Sulejman Tihić i Dragan Čović razgovarali su danas u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova Irske Brajanom Cowanom o unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje, saopćio je Ured za informiranje Predsjedniątva BiH.

Sagovornici su se sloľili da je potrebno provoditi procese reformi, koji zahtjevaju reorganizaciju BiH, da bi mogla biti ekonomski samoodrľiva. Konkretna realizacija svih zacrtanih reformi i preuzimanje odgovornosti je put BiH prema članstvu u Evropsku uniju.

Razgovarano je i o predsjedanju BiH Procesom za saradnju u jugoistočnoj Evropi, te o aktivnostima zajedničkog nastupa zemalja zapadnog Balkana za priključenje evropskim integracijama na Samitu, koji će biti odrľan u junu ove godine u Solunu.

G se sreo i sa Visokim Predstavnikom u BiH, koji ga je obavijestio o napretku koji je postignut u razvoju vladavine zakona u BiH, borbi protiv organiziranog kriminala, uspostavljanja civilne komande i kontrole nad oruľanim snagama, promoviranju ekonomske reforme i izgradnje institucija.

Zapovjednik juľnog krila NATO-a admiral Gregory Johnson, tokom posjeta BiH zajedno s generalom Williamom Wardom, te političkim savjetnikom u Zapovjedniątvu Alphonse la Porte, posjetio je u Sarajevu Stalni komitet za vojna pitanja.

Tom prilikom gosti su razgovarali sa glavnim tajnikom Stalnog vojnog komiteta Stjepanom Pocrnjom i njegovim zamjenikom Enesom Bećirbaąićem o aktualnim pitanjima reforme obrambenog sistema u BiH.

Admiral Johnson pohvalno se izrazio o rezultatima na razvijanju i jačanju institucija obrane BiH, ocijenivąi kako je proteklo ąestomjesečno razdoblje vrijeme najznačajnijeg napretka u oblasti obrane i sigurnosti BiH,uz naglaąavanje potrebe za nastavkom reformi.

Admiral Johnson i general Ward istaknuli su kako je rjeąavanje otvorenih pitanja u vezi sa ključnim elementima zakona o obrani BiH i definiranju veličine i strukture oruľanih snaga u BiH, prije svega obaveza institucija BiH, ali je također obećana djelotvorna podrąka NATO-a i SFOR-a u rjeąavanju eventualnih poteąkoća.

Stabilizacijske snage u BiH očekuju od vlasti RS-a da provedu temeljitu istragu i poduzimanje odgovarajućih mjera protiv Dragana Vasiljevića, optuľenog da je dio mreľe podrąke Ljubomiru Borovčaninu koga je optuľio Haąki tribunal, izjavio je glasnogovornik SFOR-a Dale MacEachern.

On je na press-konferenciji u Sarajevu kazao kako su aktivnosti podrąke ratnim zločincima u bilo kojem obliku i formi protivne zakonu te da su takve osobe potencijalni subjekt krivičnog gonjenja od bh. vlasti.

XS
SM
MD
LG