Linkovi

Osnovana Komisije za reformu odbrambenog sistema u BiH - 2003-05-08


Visoki predstavnik Paddy Ashdown donio je danas odluku o osnivanju Komisije za reformu odbrambenog sistema u BiH. O mandatu ove komisije, gospodin Ashdown kaľe: Mandat komisije je da daje preporuke za nuľne reforme kojim će se rijeąiti ovi problemi koji su do sada nanijeli ątetu BiH,te koje će uskladiti obrambene strukture BiH, sa najboljom praksom i evropskim standardima.

Ashdown je na zajedničkoj konferenciji za novinare međunarodnih zvaničnika uključenih u ovaj projekt, odrľanoj u Sarajevu, izjavio da će Komisija pokuąati da do 30. septembra donese zakonske preporuke kako bi se ti zakoni mogli usvojiti do 1. januara 2004.

Komisijom će predsjedavati bivąi pomoćnik američkog ministra odbrane James Locher, a imat će ukupno 11 članova, sedam bosansko-hercegovačkih i četiri predstavnika međunarodne zajednice. Predsjedavajući Komisije Locher, koji je 1996. bio jedan od autora Federalnog zakona o odbrani, rekao je kako ovo smatra historijskim činom jer je postalo jasno da je prihvaćena činjenica da je potrebna sveobuhvatna reforma odbrambenog sistema: U potpunosti shvaćam, unatoč svom entuzijazmu, da će ovo biti veoma izazovan zadatak za ovu komisiju. Ali, takodjer sam veoma uvjeren da će komisija izraditi snaľne ideje, koje će sluľiti svim građanima BiH.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, komandant SFOR-a general William Ward odbacio je izvjeątaje u medijima o tome da postoji neslaganje ozmeđu OHR-a i SFOR-a o reformi odbrambenog sistema, rekavąi da SFOR i NATO potpunosti podrľavaju osnivanje Komisije i gledaju na nju kao dio ukupnih reformskih napora u BiH.

Predstavnik NATO-a Bruse McLane je rekao da vlada pogreąno uvjerenje o tome kako su reforma oruľanih snaga i prijem u Partnerstvu za mir skupi. Trenutno se u BiH na odbranu troąi viąe od onoga ąto se moľe priuątiti tako da će reforme i prijem u Partnerstvo za mir donijeti koristi bh. ekonomiji, kazao je on.

©ef Misije OSCE-a u BiH Robert Beecroft je ocijenio da sada BiH ima priliku da se poveľe sa ciljevima evroatlantske zajednice i ostavi za sobom proąlost.

Da će u ovom poslu trebati korodinacije izmedju zainteresiranih strana, govori i činjenica da je u isto vrijeme, kada i u OHR-u, i stalni vojni komitet BiH, odrľao press konferenciju. No, saznajemo, da se i stavovi stalnog vojnog komiteta ne razlikuju od stavova predstavnika međunarodne zajednice, kad je riječ o potrebi reformi obrane na drľavnoj razini.

XS
SM
MD
LG