Linkovi

U BiH treba promijeniti Ustav - 2003-05-08


U američkom Institutu za mir danas je bivąi predsjedavajući Vijeća ministara BiH i bivąi ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdľija govorio na temu :Da li ne nacionalisti imaju budućnost u BiH? Pored gospodina Lagumdľije skupu su se obratili James O Brian iz grupe za političku analizu Albright group, te Tone Bringa iz Instituta Michelesen za razvoj i poątivanje ljudskih prava. Pratila Mirela Bruk.

Govoreći o razlozima izbijanja nacionalnih stranaka u politički vrh BiH, Zlatko Lagumdľija je okupljenima u Institutu za mir kazao da je multietnička koalicija nakon osvajanja vlasti u BiH imala dvije mogućnosti: da provodi obećane reforme ili da provodi političku kampanju za sljedeće izbore.

Također, pojedine stranke u koaliciji, za koje Lagumdľija kaľe da su ponekad trebale baby sittera, nije bilo lako usaglasiti. Međutim, gospodin Lagumdľija za poraz multietničkih partija prvenstveno krivi izbor koji je koalicija napravila. Okrenuli smo se provođenju reformi, a ne predizbornoj kampanji- kaľe je on. O BiH sa nacionalnim strankama na čeku on kaľe:

LAGUMD®IJA: U slučaju da se snaga SFOR-a povuku iz BiH, u roku od ąest mjeseci bi bili svjedoci zlodjela manjeg obima čija bi pogonska snaga bila nacionalizam. Nacionalisti imaju proąlost, a bore se za sadaąnjost u nastojanju da za sebe sačuvaju budućnost. Stoga gospodin Lagumdľija govori o tri opcije rjeąenja problema za BIH. Prva opcija je podijeljeno druątvo, stvaranje jedne muslimanske drľave od oko 2 miliona stanovnika i nekoliko hiljada pripadnika manjinskog naroda, u kojoj vjerovatno ne bi bila uključena Srebrenica - opcija koja po gospodinu Lagumdľiji nije prihvatljiva. Druga opcija je druątvo čija su pogonska snaga ili nacionalisti ili umjerene snage. Ta je opcija trenutno prisutna u BiH, i također nije prihvatljiva. Treća opcija, koju zagovara Zlatko Lagumdľija je drľava bez entiteta, koja je regionalizirana. Međutim, prijedlog koji je izazvao najviąe paľnje je prijedlog promjene Ustava BiH, za koji gospodin Lagumdľija kaľe da je zaustavio rat, ali da ne sluľi svojoj svrsi.

Okupljenima se obratio i James O Brian iz Albright grupe koji je kazao da je BiH vaľan partner Sjedinjenim Američkim Drľavama u brojnim slučajevima - neki od njih su simbolični, ali pokazuju koliko daleko je zemlja otiąla od podijeljenosti koja su hipnotizirale svijet i terorizirala regiju sredinom 1990. James O Brian dodaje da je jedini cilj nacionalista u BiH da se obogate. Oni eksploatiraju patriotizam i ponos ljudi i nisu u mogućnosti da stvore druątvo koje bi bilo sposobno zadovoljiti ni osnovne potrebe gradjana , suradnju sa susjedima itd. Za to postoji nekoliko mogućih rjeąenja - kaľe O Brian: Jedno je formiranje koalicije nenacionalnih stranaka, a drugo uspostava efikasne centralne vlade-zaključuje James O Brian.

XS
SM
MD
LG