Linkovi

Strah od SARS-a, borba protiv kriminala - 2003-05-02


Predsjednik Narodne Skupątine Republike Srpske, Dragan Kalinić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Srbije i Crne Gore u Bosni i Hercegovini Stanimirom Vukićevićem, a predstavnici Drľavne Granične sluľbe B i H su saopątili da će osam Kineza koji su juče deportovani iz Hrvatske,uprkos činjenice da nisu zaraľeni virusom SARS-a, biti vraćeni u Kinu.

Za očekivati je da će vlasti Republike Srpske joą intenzivnije nastavit borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja je ključna za odrľavanje stabilnosti i ekonomskog napretka cijelog regiona.

Saopąteno je ovo danas nakon sastanka predsjednika Narodne Skupątine Republike Srpske, Dragana Kalinića sa ambasadorom Srbije i Crne Gore u Bosni i Hercegovini, Stanimirom Vukićevićem.

Nedavno pozitivno iskustvo Srbije i Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala predstavlja snaľan podstrek i dobar primjer i za organe vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, navodi se u saopątenju iz kabineta predsjednika Narodne Skupątine.

Dragan Kalinić je, takođe, kako se ističe, prenio ambasadoru Vukićeviću ľelju rukovodstva Republike Srpske da se mogući oblici ekonomske saradnje između Republike Srpske i Srbije, osnaľe te da se brľe obostrano radi na njihovoj realizaciji za ąta se, tokom svoje posljednje posjete Banjaluci, zaloľio i pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić.

Tokom danaąnjeg sastanka je bilo riječi i o tekućim aktivnostima Narodne Skupątine te mogućnostima buduće parlamentarne saradnje Republike Srpske i Srbije i Crne Gore.

Danas potvrđeno da se osam kineskih drľavljana koji su juče deportovani iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu nalaze pod nadleľnoąću Međunarodne organizacije za migracije i nisu zaraľeni virusom SARS-a.

Prema riječima načelnika terenske kancelarije Uprave Drľavne granične sluľbe B i H, Fadila Jaganjca, Kinezi su najprije uąli u Bosnu i Hercegovinu legalno a s obzirom da su potom ilegalno preąli u Hrvatsku i Sloveniju utvrđeno je da bavljenje trgovinom nije bio stvarni razlog njihovog dolaska.

Stoga će nakon pribavljanja odgovarajuće dokumentacije i finansijskih sredstava kineski drľavljani naredne sedmice preko Mađarske biti deportovani nazad u Kinu, saopątio je Jaganjac.

On je potvrdio da su slovenačke i hrvatske te zdravstvene ekipe iz Bosne i Hercegovine utvrdile da nijedan Kinez ne boluje od SARS-a, u ąta se posumnjalo prilikom njihovog hapąenja, poąto je kod dvoje migranata uočena povećana tjelesna temperatura.

XS
SM
MD
LG