Linkovi

Gerald Knaus iz Evropska inicijativa - BiH postaje izolirana u novoj Evropi - 2003-05-02


Politički analitičar pri Evropskoj inicijativi za stabilnost sa sjediątem u Berlinu, Gerald Knaus, za Glas Amerike komentira vaľnost sastanka američkog drľavnog sekretara Colina Powella sa zvaničnicima Albanije, Hrvatske i Makedonije u Tirani, odnosno potpisivanje Jdranske povelje izmedju tih zemalja.

G. KNAUS: Pa- mislim da se radi o utjeąnoj nagradi, jer u ovom trenutku oni nisu bili u mogućnosti da se pridruľe NATO savezu, ali u isto vrijeme se radi o američkoj diplomaciji kako bi se izrazila podrąka zemljama koja su diplomatski iskazale podrąku ratu u Iraku.

U smislu sigurnosne situacije na Balkanu, medjutim, povelja donosi vrlo male promjene. Većina trupa NATO saveza i naravno američke trupe se nalaze u zemljama od kojih nije traľeno da potpiąu ovaj sporazum.

Činjenica je da bi se pitanje sigurnosti u regionu viąe moralo fokusirati na prisutnost trupa u tim zemljama, nego na same sporazume. Stoga bih rekao da se diplomatski, naravno, radi o lijepoj nagradi za podrąku pruľenu tokom rata u Iraku.

VOA: Na pitanje, zaąto je BiH ostavljena po strani, Gerald Knaus odgovara.

G.KNAUS: Pa, jedan očigledan razlog je uľasno komplicirana struktura vlade u Bosni i Hercegoivni, u odnosu na strukturu njenih vojnih snaga.

Drugi razlog je: sve dok u BiH postoji značajna izvrąna vlast međunarodne zajednice, kao i jako vojno prisustvo, BiH nije u potpunosti suverena drľava, tako da nije ni potpun partner za međunarodne organizacije.

U mnogim slučajevima će napredak BiH prema uključenju u međunarodne organizacije zavisiti od razvijanja funkcionalnih bosanskohercegovačkih institucija, posebno drľavnih institucija koje se tiču vanjske politike i sigurnosti.

VOA: Na kraju razgovora za Glas Amerike, Gerald Knaus iznosi i preporuke za BiH kako bi se ona ąto prije priključila evroatlanskim i evropskim institucijama.

G. KNAUS: Ne radi se samo o neslaganjima - već, ąto mnogi drugi događaji pokazuju, kao ąto je i sadaąnje proąirenje EU, i o tome da se stvara jedna drugačija Evropa oko drľava zapadnog Balkana.

Ukoliko se reforme hitno ne poduzmu, zemlje zapadnog Balkana, posebno BiH, će daleko zaostajati. Ja se pitam u kolikoj mjeri je u ovom trenutku u BiH prioritet integracija u cilju sigurnosti, jer je u ovom trenutku jasno da je toj zemlji sigurnost u ovom trenutku zagarantirana prisustvom trupa NATO saveza.

Ono ąto BiH očajnički treba je da uhvati ritam ekonomskog razvoja, jer je to preduslov, ne samo za eventualni ulazak u NATO savez, već i zbog pribliľavanja Evropskoj Uniji ąto u ovom trenutku izgleda kao daleka budućnost.

Ono ąto je apsolutno osnovno za bh političke lidere je da postanu svjesni kako izolirana Bosna i Hercegovina postaje u ovoj novoj Evropi.

XS
SM
MD
LG