Linkovi

Bang Jensen: Radi se o ozbiljnim optuľbama protiv Orića 28/4/03 - 2003-04-28


Tokom vikenda pred Haąkim sudom su zbog optuľnice protiv Nasera Orića protestirali Srebreničani, traľeći da se sud bavi hapąenjem pravih ratnih zločinaca: Radovana Karadľića i Ratka Mladića. Protestno pismo preľivjelih Srebreničana je upućeno na adrese sekretarijata Tribunala, glavne tuľiteljice, Carle del Ponte, Ujedinjenih naroda i samog Nasera Orića. Bio je to povod da Mirela Bruk za komentar ovog slučaja zamoli direktoricu Koalicije za međunarodnu pravdu sa sjediątem u Washingtonu, Ninu Bang Jensen.

Bang Jensen:: Ko bi ih mogao za to kriviti? Ja razumijem zbog čega se oni tako osjećaju. Predstavlja frustraciju za jako puno ljudi u mnogim mjestima ąirom svijeta, to ąto se Karadľić i Mladić joą uvijek nalaze na slobodi. Medjutim, Tribunal je sam po sebi pravna institucija koja traga za činjenicama koje se tiču optuľnica protiv svakog pojedinačnog osumnjičenog. Čak mislim da je Naser Orić uvijek govorio da je voljan da ode u Haag i da se brani. Sada će mu ta mogućnost biti data. Nije sporno to ko je veći krivac. Mislim da i bez suđenja zasigurno znamo da postoje određene brojke koje govore o ogromnoj odgovornosti za brojne smrti i patnje. Pitanje je, medjutim, koje su to određene optuľbe protiv određene osobe. Optuľbe protiv Nasera Orića su ozbiljne, kao i protiv nekih ljudi kojima je on bio pretpostavljeni. On će imati mogućnost da pokaľe da , ili nije bio umijeąan ili za to nije znao, ili je moľda donekle znao da su određeni vojnici radili neąto ąto nisu trebali i pitanje je : je li on uradio neąto da ih spriječi ili kazni. Dakle, o tome će biti njegov slučaj. Radi se, ponavljam, o zbiljnim optuľbama, a on je nevin dok se drugačije ne dokaľe, i sigurna sam da će biti valjano zastupljen, zaključuje Nina Beng Jensen, direktorica Koalicije za medjunarodnu pravdu.

XS
SM
MD
LG