Linkovi

Akcija u Americi: Sedmica bez televizije!? 28/4/03 - 2003-04-28


Prema posljednjim istraľivanjima, reklo bi se da američka djeca i previąe provode vremena ispred TV ekrana, i u ľelji da to promjene, neki su organizirali jednu posebnu akciju. Djeca u Americi u prosjeku provedu viąe vremena gledajući televiziju nego u ąkoli. Da bi to promijenili jedna grupa koja je sebe nazvala Mreľom za gaąenje televizije, organizirala je posebnu akciju, tokom posljednje pune sedmice aprila. Frank Vaspe, koji je na čelu te mreľe, kaľe da je cilj skretanje paľnje na vrijeme koje djeca provedu ispred tv ekrana.

FRANK VESPE Ono ąto ljudi spoznaju kroz ovu naąu akciju - sedmica gaąenja televizije, jeste da u stvari nisu svjesni koliko vremena provedu uz TV. I već samo saznanje da sate i sate provode gledajući televiziju i činjenica da ima toliko drugih stvari koje mogu raditi, kao vjeľbanje, provodjenje vremena sa porodicom i prijateljima i razne druge aktivnosti, kod mnogih ljudi stvara ľelju za promjenom ponaąanja.

NARR: Nekoliko uglednih američkih liječnika, koji podrľavaju ovaj pokret kaľu da su djeca fizički sposobnija i da je njihova druątvena prilagodljivost bolja i da su viąe zainteresirani za svijet oko sebe, ukoliko viąe vremena provedu igrajući se ili čitajući, umjesto sjedeći ispred televizijskih ekrana.

Nastavnici kao Greg McCracken kaľu da primijete veliku razliku medju djecom koja malo, ili nikako gledaju televiziju i onih koji gledaju jako mnogo.

Greg McCracken - nastavnik Djeca koja puno gledaju TV teľe se fokusiraju na svoj posao, i na grupni rad. Djeca koja mnogo ne gledaju TV viąe su neovisna. Oni su viąe motivirani i lakąe obavljaju svoje obaveze.

©ta, dakle djeca rade ukoliko ne gledaju televiziju?

SOT Ja izvedem u ąetnju susjedovog psa. To je zabavno.

Ja radije radim neąto aktivnije umjesto sjedenja i gledanja televizije.

Ja čitam mnogo viąe nego prije.

Mnogo je zabavnije igrati se sa prijateljima nego gledati TV.

NARR: Ironično, ali niko od intervjuirane djece nije rekao da mu nedostaje gledanje televizije, barem ne tokom ove sedmice. Ali, pitanje je mogu li tako duľe.

Moľda.

Iz Grupe za gaąenje televizije, procjenjuju da je tokom ove sedmice učestvovalo oko 7 miliona amerikanaca.

Frenk Vespe Imamo joą puno toga da uradimo da bi stigli gdje ľelimo, ali mislim da je učinjen stvarni napredak.

Frenk Vespe kaľe da je čuo da su se u akciju uključili i ljudi iz Australije, Novog Zelanda, Japana, Juľne Koreje, Britanije, Njemačke, Italije, Indije. Recimo i to: jedna djevojčica, koja je učestvovala u sedmici bez televizije kaľe da se morala igrati sa svojim bratom jer nije imala niąta drugo da radi.

XS
SM
MD
LG