Linkovi

Dokumentacija ministra Suska konačno dostupna Haskom sudu za ratne zločine. 18/3/04 - 2003-04-18


Hađko tuţiteljstvo konačno ăe dobiti dugotraţenu dokumantaciju bivđeg ministra odbrane Hrvatske, Gojka Đuđka. Niame, Vlada Republike Hrvatske odlučila je deklasificirati i predati Tribunalu u Hagu, dokumentaciju koja bi mogla rasvjetliti ulogu Hrvatske u ratu u BiH. Namjera je Vlade, kako iz Zagreba za Glas Amerike na Hrvatskom jeziku javlja Linda Miliđa, da i sama istraţi koliko je novca hrvatskih poreskih obveznika bivđa vladajuăa stranka HDZ deset godina finansirala u BiH. Dvadeset četiri sata nakon odlaska Carle del Ponte iz Zagreba hrvatska vlada je odlučila poslati u Hag dokumantaciju bivđeg ministra odbrane Gojka Đuđka. Predspostavlja se da se radi o njegovoj korespodenciji sa rukovodstvom bosansko-hercegovačkih Hrvata, odnosno njihovim zahtjevima za finansiranjem. Prema procjenama donedavnog ministra obrane Joze Radođa iz hrvatskog je drţavnog proračuna od 1990. do 2000. u BiH otiđlo najmanje dvadeset milijardi kuna, po dvije milijarde godiđnje. Radođ je novinarima kazao da je pitanje koliko je stvarno novca poslano obzirom da transakcije s početka rata nigdje nisu dokumentirane. "Prvih godina rata tragovi nisu ostajali," rekao je Radođ. Prema podacima Ministarstva obrane, do 2000. godine za plaăe desetak tisuăa vojnika HVO-a godiđnje se izdvajalo oko 700 milijuna kuna, za obitelji poginulih vojnika HVO-a i invalide oko 400 milijuna kuna, za izbjeglice iz BiH samo je 1999. plaăeno oko 200 milijuna kuna. Sa 120 milijuna kuna godiđnje hrvatski porezni obveznici plaăali su i gradjevinsku tvrtku Monitor Ljube Ăesiăa Rojsa. O poslovanju tvrtke koja je plaăala pripadnike 66. pukovnije HVO nepotpuni podaci postoje samo za dvije godine, od 120 milijuna kuna godiđnje, đest je odlazilo za plaăe, a ostali trođkovi nisu specificirani. Izdvajanja za HVO koalicijska vlada najprije je smanjila na 300 milijuna kuna, a kasnije ukinula zbog sumnji da pola od tog iznosa nikad nije stiglo u Bosnu. Od upada SFOR-a u Hercegovačku banku Drţavno odvjetniđtvo RH istraţuje financijske transakcije prema BiH. Hrvatskim novcem plaăali su se i odvjetnici Darija Kordiăa, osudjenog na 18 godina zatvora. Prije izricanja presude odvjetnici su mjesečno dobijali 400 tisuăa dolara, a na ime trođkova umjesto traţenih osam sa vladom su se na kraju dogovorili za 4,5 miliona dolara. Slanje Đuđkove dokumentacije u Den Haag i vladina namjera da nakon tri godine detabuizira i odgovori na pitanje hrvatske umijeđanosti u rat u BiH sasvim ăe sigurno izazvati potrese na domażoj političkoj sceni.

XS
SM
MD
LG