Linkovi

ICG: Formiranje nove drľavne zajednice, Srbije i Crne Gore, nije rijeąilo budućnost dvije republike. 17/4/03 - 2003-04-17


"Formiranje nove drľavne zajednice, Srbije i Crne Gore, nije uspjelo da razrijeąi pitanje budućnosti dvije republike", tvrde analitičari Medjunarodne krizne grupe, koji su uvjereni da bi proces pregovora propao da nije bilo ozbiljnog mijeąanja i pritiska Europske unije. Uz to, postignuti sporazum ne uzima u obzir pitanje konačnog rjeąenja statusa Kosova: Sve dok se kosovska budućnost ne rijeąi, nedefinirano ostaje i pitanje teritorije Srbije i zajedničke zemlje Srbije i Crne Gore, naglaąavaju autori izvjeątaja. Osvrćući se posebno na Crnu Goru, iznosi se stav da je odlučnost Europske unije sa kojom je vrąila pritisak na tu republiku da se pridruľi drľavnoj zajednici, proistekla iz straha Bruxellesa da bi preuranjena nezavisnost za Podgoricu otvorila nova pitanja. Prvo od njih je neodloľno rjeąavanje statusa Kosova, posao za koji medjunarodna zajednica joą nije spremna. Tu treba traľiti razloge zaąto su se Unija i ąira medjunarodna zajednica radije odlučili za privremeno, "nestabilno" rjeąenje za Srbiju, Crnu Goru a sa njima i Kosovo, nego ąto su spremni uhvatiti se u koątac sa razlozima nestabilnosti. Uvjereni da postignuti sporazum dvije republike nije ono ąto su traľili Beograd i Podgorica, analitičari krizne grupe poručuju: Medjunarodna zajednica ne bi trebala i dalje biti suprotstavljena crnogorskoj nezavisnosti. Nasuprot tome, traľi se medjunarodna i europska podrąka rjeąenjima oko kojih se Srbija i Crna Gora mogu dogovoriti. Takve dogovore i rjeąenja bi, insistira se, Unija trebala podrľati i, drľeći se neutralnom, pomoći njohovoj realizaciji. Ne treba se, kada su u pitanju Srbija i Crna Gora, odreći uslovljenosti- Krizna grupa je uvjerenja da sa novom drľavnom zajednicom ne treba potpisivati Soparazum o stabilizaciji i pridruľenju, prije nego se nadje trajno rjeąenje za Kosovo. Treba, pored toga, prestati sa učestalim povezivanjem manje republike sa organiziranim kriminalom, koji, primjećuju analitičari Krzne grupe, nije samo crnogorska posebnost. Toj zemlji treba pomoći u provodjenju reformi, a biti spreman na uzmak, ukoliko progres ne bude zadovoljavajući.

XS
SM
MD
LG