Linkovi

Kongres: Izlaganje o procjeni napretka i pogledu ka budućnosti na Balkanu. 10/4/03 - 2003-04-10


U jednoj od zgrada američkog Kongresa danas poslije podne je odrľano izlaganje pod nazivom Balkan na pragu nove ere ili starog haosa? Govornici, među kojima su bili umirovljeni general William Nash iz Vijeća za strane odnose, Daniel Serwer iz Američkog instituta za mir i Mark Wheeler iz Međunarodne grupe za krize, su se fokusirali na joą uvijek prisutne probleme na Balkanu, kao ąto su organizirani kriminal, politička nestabilnost, odustvo vjerodostojnih policijskih snaga, te sve veće zabrinutosti za moguće nasilje i terorizam u tom regionu. Izlaganje pratila Amra Alirejsović.

Na Balkanu danas postoje dvije vaľne transformacije: prva je prelaz s nacionalizma, diktature i rata ka miru, demokraciji i evropskoj budućnosti. Druga je prelaz odgovornosti sa Sjedinjenih drľava na Evropsku uniju koja mora predvoditi proces evropske integracije za čitavo područje Balkana. Cilj američke politike bi trebao biti da obezbjedi da oba ta procesa budu uspjeąna, rekao je na početku svog izlaganja o procjeni napretka i pogledu ka budućnosti na Balkanu Daniel Serwer.

Prvi među problemima koji zahtijevaju američku paľnju je reforma sigurnosnog sektora u Srbiji. Nakon tragičnog ubistva premijera Zorana Đinđića postalo je kristalno jasno da je bila greąka ostviti to mjesto mreľi kriminalaca, sigurnosnih snaga, biznismena i političara koji su bili oslonac Miloąevićevog reľima. Ne slaľem se s onima koji kaľu da su Sjeidnjene drľave isuviąe vrąile pritisak na Srbe i da bi Zoran danas bio ľiv da smo ignorirali pitanje ratnih zločinaca. Trebali bi biti spremni značajno proąiriti 110 miliona dolara pomoći za Srbiju, fokusirajući dodatne napore na reformu snaga sigurnosti i vladavine zakona, kaľe gospodin Serwer. On dodaje da je drugi problem koji zahtijeva američku paľnju konačni status Kosova. Sjedinjene drľave se trebaju pripremiti za konačni status pokrajine, jer će kontinuirano odbijanje da se suoče s tim pitanjem samo stvoriti ozbiljne rizike za nemire i nestabilnost. Ne moľe se očekivati da Evropa krene ka konačnom rjeąenju za Kosovo bez Sjeidnjenih drľava, kaľe Daniel Serwer.

Treće glavno pitanje na koje se Sjedinjene drľave trebaju fokusirati je uspostavljanje vladavine zakona na čitavom Balkanu, a to zahtijeva transfer optuľenika za ratne zločine u Den Hag. Paddy Ashdown je pravdu učinio svojim prvim prioriteom, ali ako se Karađić i Mladić ne uhapse niko tome neće povjerovati, niti će biti moguće povući američke snage. Vladavina zakona ide mnogo dalje od samog pitanja ratnih zločinaca i tiče se vitalnih američkih interesa, kao ąto je osiguranje da Balkan ne bude utočiąte ili tranzitna ruta za međunarodne teroriste. Teror, droge i oruľje će biti stalni amrički interesi na Balkanu.

©to se tiče transfera liderstvu Evropljana na Balkanu, koji su kako kaľe gospodin Serwer doľivjeli neuspjeh na Balkanu prije jedne decenije,oni sada imaju joą jednu ąansu. Evropa je, kaľe Daniel Serwer, sastavila odličan tim, Ashdown u Bosni, Steiner na Kosovu, Solana, Patten i Busek u Briselu. Evropska strana i sigurnosna politika, koja je doľivjela raspad na pitanju Iraka, ipak postoji na Balkanu, kao i uspjeąna evropsko američka suradnja. Najbolji način za izlazak s Balkana je zavrąiti posao i povući američke snage ali samo nakon ąto se zavrąe preostali zadaci: sigurnosni sektor u Srbiji, odluka o konačnom statusu Kosova i transfer ratnih zločianca u Den Hag, kaľe na kraju svog izlaganja Daniel Swrwer.

Mark Wheeler iz Međunarodne grupe za krize naglaąava da se vrijeme, strpljenje, novac i interes u BiH primiču kraju. Paddy Ashdown, naglaąava gospodin Wheeler, bi ľelio biti posljednji visoki predstavnik u BiH. Vijeće za impelemntaciju mira bi ľeljelo proglasiti Dejton primjenjenim 2005. Nijedno nije vjerovatno da će se desiti, kaľe Mark Wheeler, ali postoji ľurba da se BiH učini spremnom za novu vrstu sistema: samo-odrľivog, samo-discipliniranog procesa evropske integracije.

Zbog toga strani investitori i optimisti danas ponavljaju mantru da međunarodna zajednica ne slijedi strategiju izlaska iz Bosne, već strategiju za ulazak Bosne u Evropsku uniju. Međutim poslijeratne bitka je daleko od toga da je dobijena--ekonimija je mrtva, većina dobara se uvozi, dug se povećava, a visoki prestavnik i njegovi suradnici iniciraju, promoviraju i nadlgedaju reforme u bukvalno svakoj sferi. Gospodin Wheeler kaľe da, iako je navodna teroristička prijetnja iz ili od Bosne u velikoj mjeri pretjerana, slabe drľave s poroznim granicama i siromaąnim ljudima su, kaľe on, ranjive na finacijski kriminal i trgovinu drogama i ljudima. Europeizacija Bosne i Balkana je privlačniji prijedlog nego balkanizacija Evrope, kaľe Mark Wheeler. On na kraju naglaąava da je za BiH vaľno da u njoj ostane vidljiva američka veza i s obzirom na neispunjen zadatak hvatanja Radovana Karađića, moľda bi bilo najbolje da konačne snage Evropske unije zadrľe kapacitet obavjeątajne sluľbe koju predvode amerikanci.

Umirovljeni general Nash se također sloľio da se ne moľe govoriti o valdavini zakona na Balkanu bez naglaąavanja apsolutne potrebe za hapąenjem ratnih zločinaca, osobito Karađića i Mladića i njihovog slanja u den Hag.

Balkan predstavlja i polje za testiranje sposobnosti Evropske unije kao i mogućnost za razvoj novog tipa suradnje između SJeidnjenih drľava i Evrope, ąto bi na kraju moglo postati mustra za buduću trans-atlantsku suradnju. Ne bi se trebalo reći da se Sjedinjene drľave mogu povući i prepustiti Balkan Evropljanima. Zapravo postoje elementi američke uključenosti s kojima se Evropa ne moľe porediti i koji će ostati ključni u regionu, uključujući jedinstven američki politički sisitem i sposobnost da progovore jedinstvenim glasom, kaľe na kraju izlaganja William Nash.

XS
SM
MD
LG