Linkovi

Posebne mjerena granici BiH. 9/4/03 - 2003-04-09


Nakon ubojstva srbijanskog Premijera Zorana Đinđića,rata u Iraku i pojave virusa SARS, Drľavna granična sluľba BiH poduzela je posebne mjere. Ovo je na danas odrľanoj press konferenciji izjavio Enes Gačanin,ąef osoblja Drľavne granične sluľbe BiH. Ove mjere poduzete su s ciljem zaątite građana i drľave BiH. Kad je riječ o mjerama poduzetim nakon ubojstva Zorana Đinđića, gospodin Gačanin je rekao da je pojačana kontrola granica kao i osoba koje ulaze u BiH. U vezi sa ratom u Iraku, DGS procijenila je da se BiH mora zaątiti u dva aspekta. Prvi aspekt je zaątita od bilo kakvog terorističkog djelovanja koje se moglo dovesti u vezu sa početkom rata u Iraku i koriątenje teritorije BiH za sve aktivnosti vezane za terorističko djelovanje. Drugi aspekt je pojačana kontrola migracionih kretanja, jer se zbog ratnih djejstava moglo očekivati da će doći do pojave određenog broja izbjeglica sa tog prostora, rekao je Gačanin. DGS BiH poduzela je mjere prevencije i nakon pojave virusa SARS! Pored aerodroma, DGS će proąirit svoje aktivnosti kroz evidenciju i pojačan nadzor građana koji su boravili u rizičnim područjima Azije!

XS
SM
MD
LG