Linkovi

Strah od sabotaľu na naftnim poljima u Iraku? 4/4/03 - 2003-04-04


Iskustvo sa velikim naftnim poľarima u Kuwaitu tokom Zaljevskog rata 1991. godine - dovodi do ozbiljne zabrinutosti da bi se ista stvar mogla dogoditi i sada u Iraku. Naftna polja u juľnom Iraku su već osigurana i bilo je samo nekoliko manjih poľara, ali su sjeverna naftna polja joą uvijek pod kontrolom iračkih snaga. Dva posljednja zapaljena naftna izvora na juľnom naftnom polju Rumaila, trebalo bi da budu stavljena pod kontrolu za nekoliko dana. Na naftnom polju Rumaila bilo je zapaljeno 9 izvora u očitoj sabotaľnoj akciji iračkih snaga. Ovo nalaziąte ima 800 izvora i proizvodnu snagu od gotovo 2 miliona barela nafte dnevno. Koalicione snage su na početku rata brzo uąle na to područje da bi zauzele to nalaziąte i spriječile veća oątećenja izvora kakva su kuvajtska naftna polja doľivjela prije viąe od decenije, kad su iračke snage u povlačenju iz Kuwaita zapalile viąe od 600 izvora. Američke servisne sluľbe su dovedene da priguąe, a zatim i ugase zapaljene izvore i oni se, kako kaľu, osjećaju dovoljno sigurnima da rade svoj posao. Naftaą, LarryFlak: Ne osjećamo nikakav rizik, ne bismo ni doąli ovamo da se ne osjećamo dobro zaątićenima. Ovaj je posao dovoljno opasan i sam po sebi. Sjećanje na ątete uzrokovane velikim poľarima u Zaljevskom Ratu prije viąe od decenije - ponovo izaziva zabrinutost za moguće ekoloąke i zdravstvene posljedice ako bi ovog puta iračka naftna polja bila zapaljena. Obuzdavanje takvih poľara i samo predstavlja jedan opasan izazov, kaľe Steve Winters koji u Americi obučava druge u tom poslu, na simuliranim naftnim poľarima. Morate imati odredjeni respekt i prema onome ąto radite, ne moľete samo do-plesati do tog mjesta i da bude OK,... postoje odredjeni koraci kroz koje morate proći prije nego ąto uopąte pridjete zapaljenom izvoru. Naftni poľari se obično guąe vodom ili eksplozijama koje privremeno oduzmu kiseonik neophodan za gorenje vatre. Koalicione snage su obećale da ątititi naftna polja kao bogatstvo koje pripada narodu Iraka. Sigurnost sjevernih naftnih polja kod Kirkuka, za sada pod kontrolom iračkih snaga, medjutim, joą uvijek je pod velikim upitnikom.

XS
SM
MD
LG