Linkovi

C. Powell u Bruxellesu - postizanje kompromisa na transatlanskim relacijama. 3/4/03 - 2003-04-03


Kontinuitet i kozultacije su riječi koje su se najčeąće čule tokom danaąnjih istupa europskih i NATO zvaničnika, vidno zadovoljih činjenicom da prvi susret američkog drľavnog sekretara, Colina Powella sa Europljanima, nakon početka rata u Iraku, nije rezultirao novom transatlantskom krizom. Zaključujući kratku turneju od Ankare, preko Beograda, do ministarskih susreta u Bruxellesu, američki drľavni sekretar se na kraju susreo sa teąkim zadatkom suočenja, "licem u lice", sa europskim oponentima američkog vidjenja iračke krize. Zbog toga se, sve ąto "ne miriąe" na novi razdor, opisuje u danaąnjim medijskim izvjeątajima kao olakąavajuće postizanje kompromisa na transatlanskim relacijama. U tom smislu su i izjave zvaničnika, prisutnih seriji sastanaka u policijom opkoljenom briselskom sjediątu NATO, uobličene u opąte slaganje u nekoliko tačaka: ąto skorijem okončanju rata, izbjegavanju nepotrebnih ljudskih ľrtava i hitnoj humanitarnoj pomoći irački civilima. Sam Colin Powell danaąnje svoje sastanke u Bruxellesu, kojih je bilo viąe od dvadeset, opisuje kao konzultacije, "u kojima sluąate i bivate sluąani", vidno zadovoljan ukupnim rezultatom posjete Starom kontinentu. Sluąao je, kako kaľe, miąljenja Europljana o mogućem planu rekonstrukcije Iraka i ulozi koju bi EU ali, prije svih, Ujedinjeni narodi, imali u tome. Za Powella je joą uvijek otvoreno pitanje kakvu će tačno ulogu u poslijeratnom Iraku imati svjetska organizacija, iako joj priznaje učeąće u rekonstrukciji zemlje kada se sa vlasti skine Sadamov reľim. Joą je rano tačno odrediti, i nije niti moguće bez daljih konzultacija sa Ujedinjenim narodima, naglasio je amemrički drľavni sekretar. Američki drľavni sekretar je, medjutim, bio neąto precizniji kada je govorio o ulozi NATO u toj zemlji. S tim u vezi, on je podsjetio da je američka strana joą decembra proąle godine prvi put predloľila da NATO u poslijeratnom Iraku preuzme ulogu čuvanja mira i brige za sigurnost. Zadovoljan sam činjenicom da je NATO voljan razmotriti takvu ulogu, kaľe nakon susreta Colin Powell, naglaąavajući da danas niti jedan od prisutnih ministara spoljnih poslova članica vojnog saveza nije izrazio protivljenje takvoj mogućnosti.

XS
SM
MD
LG