Linkovi

Sjedinjene Draţve očekuju nastavak uspjeđne saradnje sa BiH u borbi protiv terorizma. 20/2/03 - 2003-02-20


O borbi protiv terorizma u ambasadi SAD u Sarajevu danas razgovarao novi premijer Federacije BiH, a za Glas Amerike govori Barisa Čolak, ministar novouspostavljenog ministarstva sigurnosti u Vijecu ministara BiH.

Sjedinjene Draţve očekuju nastavak uspjeđne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom u borbi protiv terorizma - istakli su, tokom danađnjeg susreta sa premijerom Federacije BiH, dr. Ahmetom Hadţipađiżem, đef političkog odjela Ted Taoue i politički savjetnik u ambasadi SAD u BiH Mark Fry. Kako nam je iz Sarajeva javio Adnan Rondiă, u saopăenju Vlade federacije BiH kaţe se da je tom prilikom ocijenjeno je da je neophodno dalje jačanje policijskih i sigurnosnih sluţbi, kao i zaokruţivanje zakonske regulative. - Stoga je u zajedničkom interesu osiguranje američke pomoăi u treningu i opremi sigurnosnim sluţbama BIH, naglasio je ovom prilikom premijer Hadţipađiă.

U Vijeău ministara BiH, uspostavljeno je i novo ministarstvo sigurnosti na čijem je čelu Bariđa Čolak, koji za Glas Amerike govori o organizacijskoj strukturi i djelokrugu ovog ministarstva. Gospodin Čolak posebno ističe značaj medjunarodne, naročito regionalne suradnje u oblasti sigurnosti, kako bi se iznađli načini kojim bi se počela rjeđavati brojna pitanja - od medjunarodnog terorizma, do sprječavanja svih oblika nelegalne trgovine. Upravo u tom smislu program SECI, kao i niz drugih konferencija, kaţe ministar Čolak, odrţavaăe se ovih dana i narednih mjeseci. On je spomenuo da ăe BiH učestvovati na konferenciji ministara unutarnjih poslova za jugoistočnu Evropu koja se odrţava u Beogradu početkom marta. U toj delegaciji, uz ministra Čolaka ăe biti ministri unutarnjih poslova entiteta i predstavnik ministarstva vanjskih poslova BiH. Tema tog sastanka, kaţe gospodin Čolak, je liebarlizacija viznog reţima i borba protiv trgovine ljudima.

XS
SM
MD
LG