Linkovi

Postoje realne mogućnosti da Bosna do polovine naredne godine ispuni potrebne uvjete za prijem u program Partnertsva za mir. 30/1/03 - 2003-01-30


Upravni odbor medjunarodnog Vijeća za provedbu Mirovnog sporazuma u BiH na redovnom sastanku u Briselu raspravljao je o Planu implementacije misije Visokog predstavnika, ekonomskoj situaciji u zemlji, novoj strategiji provedbe Aneksa VII o povratku izbjeglica i raseljenih, te o unapredjenju procesa izgradnje "domaćih kapaciteta" za procesuiranje ratnih zločina. Od bitnih akcenata treba reći kako je predstavnik NATO u Upravnom odboru izjavio da, ispune li se uvjeti poput korjenite reforme i civilne kontrole oružanih snaga, postoje realne mogućnosti da Bosna do polovine naredne godine ispuni potrebne uvjete za prijem u program Partnertsva za mir. Uprkos progresu na makro-ekonomskom planu, i dalje 20 procenata stanovništva živi na granici siromaštva, a narednih 30 procenata je vrlo blizu te granice, upozorili su predstavnici Svjetske banke. Sa druge strane, uvodjenje jedinstvene carinske politike, kao i jedinstvene poreske stope, smatraju se suštinskim faktorima neophodnih ekonomskih reformi. Pozdravlja se i nova strategija povratka oko pola miliona izbjeglica i raseljenih kao što je i podržana spremnost OHR i UNHCR da i dalje pomažu na ovim pitanjima sve dok lokalne vlasti ne budu u stanju preuzeti vodeću ulogu u rješavanju ovog problema. Naglašava se i podrška strategiji Visokog predstavnika, koja za cilj ima stvaranje mirne i stabilne zemlje, spremne za europske integracije. Kako je rekao i sam Paddy Ashdown, riječ je o široj strategiji za "više europskog, a manje intervencionističkog" u djelovanju medjunarodne zajednice u, i prema Bosni.

XS
SM
MD
LG