Linkovi

Očekujemo  reformama orjentirane lidere. 17/10/02 - 2002-10-17


USAID je u BiH prisutan još od ratnih zbivanja, dok je prema riječima direktora Sumke od 1996 godine na ovamo, američka vlada u Bih u okviru humanitarne pomoći, programa rekonstrukcije i ekonomskog oporavka dala jednu milijardu dolara pomoći. U početku se radilo o poslijeratnoj rekonstrukciji, dok su od 1996 godine dominantni programi poslovnog razvoja. U ovom trenutku su u toku programi ekonomskog oporavka, finansiranja malih preduzeća, mikrofinansiranje , te programi koji se tiču poboljšanja situacije u bankovnom sektoru. USAID također pomaže programe različitih nevladinih organizacija, slobodne i nezavisne medije, kao i projekte povratka izbjeglica. Na pitanje kolege Omera Vatrića da li će biti promjena koje se tiču buduće pomoći koju pruža USAID-a BiH u odnosu na strukturu i obim pomoći, gospodin Sumka kaže.

SUMKA: Postoje dva faktora koja utječu na budućnost programa. Jedan je da očekujemo sa sigurnošću da će budžeti u budućnosti biti manji nego što su bili. Izvorni budžet za sve vladine programe pomoći u ovoj fiskalnoj godini je bio oko 65 miliona dolara. Sada gledamo na predviđeni budžet za fiskalnu 2003. koja je započela 1. oktobra u vrijednosti od 50 miliona dolara. Radi se o 20 do 25 posto smanjenja ukupnog budžeta. U isto vrijeme , u skladu sa našom suradnjom sa zvaničnicima EU i uredom OHR- a biti će povećan naglasak na programe koji, kako smo mi naveli, poboljšavaju građansku sigurnost, programe koji podržavaju vladavinu zakona, jedne koji se posebno odnose na policijske snage, druge koji se fokusiraju na unapređenje sigurnosti granica , reforme sudskog sistema i druge aktivnosti koje će ojačati vladavinu zakona.

VOA: Razgovarajmo malo o ekonomskom razvoju u BiH. Mnogi ulagači se žale da je veoma rizično ulagati u BiH jer nema jedinstvenog ekonomskog prostora, nema zajedničke državne regulative. Da li to predstavlja problem za USAID?

SUMKA: Ne bih rekao da to nama predstavlja problem. Rekao bih da je to područje na kojem pokušavamo da pomognemo vladi BiH da poboljša stanje. Naveo bih najmanje dva područja u kojima smo uspješni: suradnja sa vladom i značajan uspjeh na području bankarstva. Kao što znate Služba društvenog knjigovodjstva je eliminirana, privatni bankarski sektor značajno raste, uspjeli smo zajedno sa vladom , širom čitave zemlje po pitanju osiguranja depozita što će omogućiti povjerenje pojedinaca i biznisa koji žele poslovati preko banaka u BiH. Postoji program konsolidacije koji će ojačati bankarski sektor povećanjem minimuma kapitala koji se zahtijeva da banke djeluju. Vidimo da se ovi standardi primjenjuju širom zemlje, što čini mnogo na stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora. Slično je i u sektoru energetike. Postoji zakon koji je skoro usvojen koji će postaviti energetske zakone za čitavu državu, a ne posebno samo za Federaciju ili za Republiku srpsku. To će također pomoći stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora.

VOA: Nedavno je američki ambasador u BiH pred izbore kazao da je u stvari američka pomoć uslovljena provedbom reformi u BiH. Na koji način preliminarni rezultati izbora u BiH i pobjeda nacionalnih stranaka utječu na buduću pomoć BiH.

SUMKA Dopustite mi da se distanciram od političkog apekta vašeg pitanja. Naši programi su implemetirani uz tijesnu suradnju s bh vlastima, ponekad sa ljudima iz privatnog sektora, ponekad sa ljudima iz vlasti. Ono što tražimo od vlasti su reformama orjentirani lideri koji su fokusirani ka budućnosti BiH kao članice evropske zajednice, koji su fokusirani na integracije u okviru evroatlanskih institucija, koji gledaju na BiH u okviru evroatlanskih institucija , koji su fokusirani u tom pravcu i koji će podržavati takve stvari koje bismo željeli da se postignu u BiH, te koji će biti dobri partneri s kojima smo u mogućnosti da suradjujemo, kaže za Glas Amerike direktor Misije USAID-a u BIH, Howard Sumka.

XS
SM
MD
LG