Linkovi

Okrugli sto o imunitetu bosanskohercegovačkih političara. 18/9/02 - 2002-09-18


U Sarajevu je danas održan Okrugli sto o imunitetu bosanskohercegovačkih političara, u čijem su radu učestvovali sudije,tužioci i drugi stručni pravnici iz cijele BiH.Okruglim stolom je predsjedavao šef OHR-ovog Odjela za reformu zakonodavstva Zoran Pajić. Govoreći o pitanjima imuniteta političara,Visoki predstavnik Paddy Ashdown je izrazio uvjerenje da su trenutni zakoni o imunitetu u BiH,u najmanju ruku predmet zloupotrebe. Stvaranje sistema imuniteta za političare koji će im omogućiti da ispune svoj adatak,ali koji nije otvoren za zloupotrebe predstavlja prvi korak u stvaranju najčistijeg političkog prostora na Balkanu,kazao je Visoki predstavnik.Od učesnika skupa,zatražio je da kad je riječ o reguliranju imuniteta,ne uvode strani sistem,već da stvaraju novi,na temeljima zakona i tradicija BiH! Naš reporter Adnan Rondić je na ovu temu zamolio za stručni komentar i profesora Pravnog fakulteta u sarajevu, Kasima Trnku. Evo šta je gospodin Trnka kazao za Glas Amerike:

K. Trnka: Problem imuniteta u svakoj zemlji zaslužuje pažnju, a pogotovo u zemljama u tranziciji kao što je naša. Kada bi bio uredjen sistem, te garancije ljudskih prava, onda bi problem bio mnogo jednostavniji. Nažalost to nije slučaj u ovom trenutku i treba pomiriti dvije kontradiktorne stvari: prvo da svi gradjani budu jednaki pred zakonom, a drugo da osobe koje su izabrane na javne funkcije ne budu izložene zloupotrebama niti da oni zlouptrebljavaju svoju poziciju na vlasti. Problem je kod nas utoliko složeniji što su nažalost bitno različita rješenja kada je u pitanju ustav BiH, odnosno zakon o imunitetu na nivou BiH, na nivou dva entiteta. Imamo vrlo šarena ustavna rješenja kod kojih postoje velike pravne praznine, a sve to skupa treba urediti na takav način da bi se postigao ovaj prvobitni cilj o kojem sam govorio. Što znači da ćemo morati vrlo brzo ući u reformu ovog dijela našeg pravnog sistema, kako bi postigli taj efekat- da oni koji su na funkcijama ne budu izloženi šikaniranju, ali da i sami ne zloupotrebljavaju tu funkciju. To neće biti nimalo jednostavno, ali je vrlo dobro da se to, na početku mandata sadašnjeg novoga saziva poslije izbora, da do znanja i javnosti i funkcionerima koji se tu nalaze. Očekujemo relativno brzu intervenciju u tome pogledu, da se barem, što se tiče pravnih rješenja, nadju ona koja će najviše odgovarati našoj situaciji. Vjerovatno ne možemo automatski preuzimati rješenja iz drugih sistema naročito onih sa dugom demokratskom tradicijom, jer naša zemlja nažalost nije u toj poziciji.

XS
SM
MD
LG