Linkovi

Jedinstveno ministarstvo odbrane neprihvatljivo za Republiku Srpsku, 20/8/02. - 2002-08-20


Ministarstvo odbrane i nadležni organi Republike Srpske pridaju značajnu pažnju stavovima komandanta SFOR-a, generala Džona Silvestera, predstavljenim u pismu državnom Predsjedništvu, o potrebi stvaranja jedintvenog ministarstva odbrane kao glavnoj pretpostavci za ulazak Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir. Izjavio je ovo danas ministar odbrane Republike Srpske, Slobodan Bilić, precizirajući da, još uvijek, nije definisan konačni stav zvaničnika Republike Srpske o prijedlozima generala Silvestera ali da je i dalje vrlo jasan odnos institucija ovog entiteta prema uslovima za prijem Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir.

Stavovi svih institucija Republike Srpske po tom pitanju, su vrlo jasni. Naime, mi se zalažemo za državno dimenzioniranje odbrane na nivou Bosne i Hercegovine, u skladu sa postojećim ustavnim rješenjima. Dakle, u okviru Stalnog komiteta za vojna pitanja i njegovog sekretarijata i u skladu sa pozicijom Predsjedništva, odnosno, članova Predsjedništva BiH, koji su definisani, Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske.

To u suštini znači, ističe ministar odbrane Republike Srpske, Slobodan Bilić da zvaničnici ovog entiteta imaju negativno mišljenje o inicijativama za formiranje jedinstvenog ministarstva odbrane na nivou Bosne i Hercegovine.

U ovom momentu, to praktično znači, da mi, po ovom pitanju, u Republici Srpskoj imamo jasne stavove a to je da ministarstvo odbrane, na nivou Bosne i Hercegovine, nije nešto što je za Republiku Srpsku prihvatljivo. Drugih zvaničnih reakcija na pismo generala Silvestera državnom Predsjedništvu, danas u Republici Srpskoj nije bilo ali je od ranije poznat stav čelnika ovog entiteta da je prihvatljivo pristupanje Bosne i Hercegovine Partnerstvu za mir ali bez stvaranja jedinstvene vojske i ministarstva odbrane na državnom nivou.

XS
SM
MD
LG