Linkovi

O ekonomskoj i političkoj budućnosti BiH... 30/7/02 - 2002-07-30


Na posebnoj sjednici Vijeca za implementaciju mira na nivou političkih direktora, u utorak je u Sarajevu prezentiran zajednički program ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini. Prezentacija je održana u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu, a sastankom je predsjedavao visoki predstavnik, Paddy Ashdown.

Nakon uvodne riječi koju je dao ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, prezentacije su održali ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Azra Hadžiahmetović i ministar trezora institucija BiH Ante Domazet. U svojim prezentacijama, ministrica Hadžiahmetović i ministar Domazet opisali su negativne socijalne i ekonomske posljedice trenutnog lošeg stanja bh privrede, ukljčujući niska primanja, visoku nezaposlenost, i nedostatak perspektiva za mlade.

Iako organi vlasti ne mogu direktno otvarati nova radna mjesta, izlagači su se složili da oni mogu raditi na stvaranju uvjeta za razvoj privatnih preduzeća, i na taj način uticati na ekonomski rast i porast zaposlenosti. U svojoj prezentaciji, ministrica Hadžiahmetović je rekla da su druge zemlje ove regije već pokrenule bolne ali efikasne reforme i da sada već uživaju u njihovim bogatim plodovima, navodeći pozitivan prmjer Madjarske. Ministar Domazet je rekao da je cilj ekonomskih mjera da podstaknu kako strane tako i domaće investitore da krenu sa poslovanjem u Bosni i Hercegovini. “Svi oni u nestabilnom poslovnom okruženju u BiH vide najozbiljniju prijetnju velikim investicijama.”

Premijeri Ivanić i Behmen nakon toga su istakli koje su nadležnosti entiteta za ekonomsku reformu, te kako se one uklapaju u ukupni program reforme.

Ministri su se složili da postoji pet opštih prioriteta ekonomske reforme: Podrška privatnim preduzećima, ubrzanje privatizacije, uklanjanje prepreka biznisu, te stvaranje klime koja će biti privlačna investitorima; Poboljšanje rada organa vlasti kako bi on postao efikasniji, te smanjenje nepotrebnih troškova u njihovom radu; Stvaranje garancija za slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala putem stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora; Obezbjedjenje visokokvalitetnih komunalnih i javnih usluga; Obezbjedjenje pristupačnog sistema socijalne zaštite za stare i ugrožene.

Vijeće za implementaciju mira razmotriće prirotete koje su istakli bosanskohercegovački ministri, a koji će služiti kao osnova za sporazum izmedju BiH i medjunarodne zajednice, u kome će biti definirane ekonomske reforme koje će Bosna i Hercegovina provesti u sljedećih nekoliko godina uz pomoć medjunarodne zajednice.

Gospodin Ashdown je u utorak govorio i pred parlamentom Federacije BiH.

Na početku svog obraćanja,Visoki je predstavnik pozdravio povlačenje Prijedloga zakona o pravima boraca ističući da je to hrabar i ispravan čin, kojim je spašena reputacija BiH u očima svijeta, te dokazano da se ovoj zemlji može vjerovati. Gospodin Ashdown je u obraćanju u Parlamentu Federacije BiH apelirao na njegove članove da tokom današnje sjednice stave interese dobre uprave prije stranačke politike i imenuju federalne ministre finansija, te socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica. Taođer, on je pozvao poslanike da razmisle o načinu na koji se primjenjuje imunitet od krivičnog gonjenja koji je omogućen parlamentarcima, ministrima i drugim višim državnim službenicima. Prema njegovim riječima, svrha imuniteta je jačanje institucija, a ne zaštita pojedinaca. Visoki predstavnik je izrazio zabrinutost i zbog načina na koji je počela predizborna kampanja uoči oktobarskih izbora. Građani se, kako je rekao, svaki dan suočavaju sa optužbama, klevetama i inkriminacijama, što će dovesti do toga da oni izgube povjerenje u političare i cjelokupan izborni proces. Ashdown se nada da će politički kandidati shvatiti da je potrebno građanima kazati zašto da glasaju za njihovu stranku, a ne zašto ne bi trebali glasati za neku drugu stranku. "Poruka građana ne može biti jasnija. Oni žele više radnih mjesta, manje kriminala, pristojne plate i pouzdan sistem socijalne zaštite. Naš zadatak je da osiguramo da sve ovo preovladava u programima političkih stranaka i njihovim predizbornim kampanjama", kazao je on. Omogućavanje početka rada Visokog sudskog vijeća do jeseni, restruktuiranja sistema suda i tužilaštva i zaštite integriteta privatnih agencija za zaštitu, prema Ešdaunovim riječima, osiguraće povjerenje glasača u aktuelnu vlast. Pozvao je parlamentarce da zajedno s njim, zauzmu zajednički stav da će predstojeći izbori biti usredsredjeni na pitanja koja su važna za sve gradjane. Počnimo da stavljamo obične ljude na prvo mjesto, zaključio je na kraju Visoki Predstavnik, Paddy Ashdown.

XS
SM
MD
LG