Linkovi

Povećanje beneficija za borce ugrožava aranžman BiH sa MMF-om. 16/7/02 - 2002-07-16


Zvanicnici medjunarodnih finansijskih institucija prošle su nedjelje u Sarajevu ponovno izvršili pritisak na vlade bh. entiteta da ispune uslove za potpisivanje sporazuma o stand-by aranžmanu sa IMF-om, upozorivši da će, ukoliko to ne učine, dovesti u pitanje naredni aranžman, ali i blokirati kreditna sredstva Svjetske banke. Šef Ureda IMF u BiH Bruno de Shacen, prilikom svoje posjete Sarajevu rekao je da prepreke potpisivanju sporazuma postoje u oba bh. entiteta. U Federaciji BiH problem leži u činjenici da Parlament još nije usvojio zakon o pravima boračke populacije, a koji uz to, prema ocjeni medjunarodnih finansijskih institucija predvidja više sredstava za ovu kategoriju stanovništva nego što bi budžet mogao podnijeti.

Tim povodom visoki predstavnik Paddy Ashdown obratio se danas poslijepodne bh zastupnicima i delegatima na zajedničkoj sjednici zastupničkog doma i Doma naroda bh parlamenta. Visoki predstavnik je istakao da zemlje regiona već usmjeravaju svoja nastojanja u pravcu veće integracije u evropske tokove. U svom obraćanju takodjer je pomenuo da upravo tu činjenicu odražava i jučerašnji samit Predsjedništva BiH i predsjednikâ Hrvatske i Jugoslavije. Medjutim, osjećaj za konkretnost treba postati očigledan i u provodjenju svakodnevne politike. Visoki predstavnik je govorio i o prijedlogu članova Parlamenta Federacije BiH da se povećaju beneficije za boračku populaciju, uprkos čnjenici da sredstva za predloženo povećanje ne postoje i da MMF prijeti sa povlačenjem preko 100 miliona američkih dolara u vidu zajmova planiranih za ovu godinu, ukoliko bi Parlament odobrio takav budžetski fijasko.

"Teško je zamisliti bilo koji segment društva koji je za svoju zemlju žrtvovao više od samih boraca", kaže Visoki Predstavnik, ali "kada je pomoć u opadanju, a dugovi u porastu", nastojanja u pravcu povećanja boračkih penzija bi mogla dovesti do bankrota. Na kraju bi trpila cjelokupna populacija, uključujući i borce. Visoki predstavnik je rekao da bi prijedlog zakona takodje uništio odnose BiH za MMF-om, te otjerao i druge medjunarodne finansijske institucije. On je istakao važnost donošenja zakona o ekonomskim reformama čime bi bili stvoreni uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta i ulaganja u privredu ove zemlje. Gospodin Ashdown je apelirao na poslanike da odmah usvoje, izmedju ostalog, i Zakon o posebnom vijeću BiH Suda i posebnim odjelima za borbu protiv organiziranog kriminala, Zakon o veterinarstvu , Zakon o koncesijama, Zakon o registraciji pravnih lica i Zakon o statistici. Takodjer je apelirao i na brzo donošenje Zakona o javnom rtv servisu. Visoki predstavnik će se obratiti Narodnoj skupštini RS-a 26. jula i Parlamentu FBiH 30. jula.

Američka ambasada se danas takodjer oglasila u povodu spomenutog nacrta zakona o povećanju beneficija borcima, ističući da BiH treba zaključiti stand by aramžman sa MMF-om kako bi se osiguralo više od 100 miliona dolara u narednih 12 mjeseci. U saopšenju se kaže da će ova sredstva biti od ključnog značaja za podršku ekonomskim mjerama koje su neophodne za poboljšanje životnog standarda gradjana BiH. Na žalost, stoji dalje u saopšenju, usvajanje stand by aranžmana dovedeno je u pitanje nacrtom zakona u Parlamentu Federacije koji otvara mogućnost novih obaveza prema korisnicima boračke zaštite za koje sredstva nisu osigurana. "Ovo bi predstavljalo dodatna sredstva na oko 300 miliona maraka, što je četvrtina ukupnog buddžeta, koja su već obezbijedjena u buddžetu Federacije BiH i dogovorena sa MMF za potrebe beneficija korisnicima boračke zaštite. Postoji opća saglasnost da je potrebno izvršiti reformu beneficija korisnika boračke zaštite i drugih socijalnih beneficija, što može biti postignuto samo nakon pregleda i revizije postojećih programa na kantonalnom i entitetskom nivou. Ambasada SAD se pridružuje ostalim predstavnicima medjunarodne zajednice, pozivajući stranke u Parlamentu Federacije BiH, na suradnju u povlačenju sadašnjeg nacrta zakona. Ovim će se omogučiti zaključivanje stand by aranžmana. Takodjer, ambasada poziva vladu da provede reviziju postojećeg programa boračke zaštite koja može poslužiti kao osnova za usmjereniji i racionalniji sistem beneficija koje se mogu finansirati iz tenutno raspoloživih sredstava. Neuspjeh u postizanju dogovora sa MMf-om naškodit će sposobnosti vlade, da osigura beneficije i usluge korisnicima boračke zaštite, kao i svim drugim gradjanima.

XS
SM
MD
LG