Linkovi

Al-qaida nasla pogodno tlo na Balkanu, 4/7/02. - 2002-07-04


SANDERSON: Sjedinjene Države zabrinjava mogućnost da članovi Al-Kaide, koji su uglavnom proterani iz Avganistana i Pakistana, sada potraže novo utočište na balkanskom i evropskom tlu. Evropa i dalje ostaje pogodan teren sa kojeg mogu da pokreću terorističke akcije. A činjenica da su mudžahedini već dolazili na Balkan, mogla bi da pomogne Al-Kaidi da uspostavi novu bazu, ukoliko već nije tamo prisutna.

VOA: Ali, NATO je prisutan, posebno na terenu gde su boravili mudžahedini i gde su neki od njih i ostali. Da li su snage NATO-a osposobljene za suzbijanje terorizma?

SANDERSON: Jesu, no to nije njihov glavni mandat. Kada je reč o mrežama, snage NATO-a na Balkanu su usredsređene na ratne zločince i njihove mreže. Te su trupe svakako spremne da sprečavaju terorizam, postoje posebne anti-terorističke jedinice. Međutim, glavni zadatak mirovnih čuvara je da drže razdvojenim bivše zaraćene strane i da obezbeđuju mir u regionu. Njihov broj se takođe sve više smanjuje; sve manje njih čuva granice; a veliki broj vojnika uopšte ne napušta svoje baze. Uostalom, NATO vojnici su novajlije -- oni nedovljno poznaju tamnošnje ljude i teren. Lokalno stanovništvo je mnogo bolje upoznato sa situacijom.

VOA: : Kako je lokalno stanovništvo uključeno u sve to?

SANDERSON: Na tom je području došlo do niza dislokacija koje teško pogađaju lokalne žitelje. Ljudi su suočeni sa privredom koja je pretežnim delom zahvaćena kriminalom. I bez obzira što bi to neki ljudi želeli, skoro je nemoguće izbeći dodir sa kriminalom. Mirovni čuvari navode da su takve pojave skoro svakodnevne. Sigurno je da većina ljudi ne želi da učestvuje u kriminalnim radnjama, međutim korupcija je takvih razmera i toliko dugo prisutna da su ljudi primorani da žive sa njom radi opstanka.

VOA: Ima li rešenja?

SANDERASON: Teško je reći ... Iako mirovni čuvari imaju korisnu ulogu, njihovo prisustvo je ponekad mač sa dve oštrice. S jedne strane, postaju nov izvor zarade organizovanog kriminala, a s druge strane svojim mandatom pružaju uslove bezbednosti koje bi u drugim okolnostima te iste mreže morale same da organizuju. Rešenja nisu jednostavna. Povećana međudržavna saradnja koja je uspostavljena nakon terorizma 11. septembra -- u smislu jače pogranične kontrole i kontrole finanijskih transakcija -- trebalo bi da pospeši suzbijanje međunarodnog terorizma i kriminala. Nažalost, te organizacije pokazuju da relativno lako nalaze rešenje za svaku novu prepreku.

VOA:Vratimo se ćelijama Al-Kaide. Veći broj njih je otkriven u Nemačkoj i Britaniji. Otkuda baš u te dve zemlje?

SANDERSON: Al-Kaida je počela da funkcioniše u Nemačkoj, posebno Hamburgu, u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Državama iz sasvim jednostavnih razloga. Nemačka i Sjedinjene Države, na primer, imaju veoma slabe instrumente unutrašnje bezbednosti. Ni jedna ni druga zemlja nemaju prave kontraobaveštajne službe. Nemačka ima ministarstvo unutrašnjih poslova, ali takođe ima stroge zakone kojima se štiti sloboda izražavanja i zabranjuje, na primer praćenje, aktivista verskih i studentskih organizacija. Drugim rečima, operativci Al-Kaide su veoma promućurno rešili da organizuju ćelije u zemljama u kojima je labav sistem nadzora.

VOA: Da li tih ćelija i dalje ima u Nemačkoj?

SANDERSON: Bez sumnje ih ima. Nemačka, u saradnji sa Sjedinjenim Državama i drugim zemljama, intenzivno radi na njihovoj eliminaciji. No, zbog važećih nemačkih zakona neke akcije nisu moguće. Nemački pravosudni sistem se razlikuje od američkog, postoje striktni propisi o dokaznom materijalu koji se može izneti pred sud, i za razliku od Sjedinjenih Država, Nemačka nema smrtnu kaznu. Nemačke vlasti u međuvremenu nastoje da pooštre mere u pogledu politike useljavanja. Širom Evrope postoje dijaspore koje su spremne da terorističkim mrežama pruže utočište, novac, bazu, sve što treba.

VOA: Vi ste nedavno boravili u Evropi. Kakvi koraci se preduzimaju?

SANDERSON: Evropske zemlje su usredsređene na sve aspekte terorizma. One smatraju da Sjedinjene Države isuviše pažnje posvećuju taktičkim operacijama. Mora se priznati da Evropljani bolje uočavaju uslove koji pospešuju terorizam i organizovani kriminal. Oni žele da Sjedinjene Države posvete veću pažnju uzrocima terorizma, kao što su siromaštvo, socijalna nepravda i odsustvo demokratije.

XS
SM
MD
LG