Linkovi

BH Parlament usvaja zakone, 25/6/02. - 2002-06-25


Usvojeni su: Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, Zakon o ombudsmenu BiH, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama BiH, Zakon o administrativnim taksama i tarifa administrativnih taksi, Zakon o sudu BiH, Zakon o izmenama i dopunama okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u BiH, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva BiH, Zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH i Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u kaznenim stvarima između FBiH, RS i Distrikta Brčko.

Prijedlog da se zakon o osnovama javnog RTV sistema i o javnom RTV servisu BiH koji je također proglasio visoki predstavnik upućen je komisiji kolegija na usaglašavanje, jer su delegati iz RS bili protiv da se taj zakon razmatra po članu 100., dakle bez ikakvih izmjena.

Delegati su prihvatili da se zakon o veterinarstvu u BiH razmatra po članu 99. Poslovnika što podrazumijeva vremensko skraćenje procedure napola, dok je prijedlog da se po istoj proceduri razmatra zakon o izmjenama i dopunama zakona o zrakoplovstvu BiH upućen komisiji kolegija na usaglašavanje, jer nije dobio potrebnu entitetsku većinu.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost za ratifikaciju ugovora između BiH i Savezne Republike Njemačke o podsticanju i međusobnoj zaštiti investicija sa protokolom i sporazuma o amandmanu na ugovor o zajmu datiran 2. novembra 2000. godine između Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i BiH.

XS
SM
MD
LG