Linkovi

Objavljen izvjestaj holandske vlade o padu Srebrenice,4/10.02. - 2002-04-10


Izvještaj je na oko 7 hiljada strana, na zahtjev holandske vlade, pripremio Holandski Institut za Ratnu Dokumentaciju i on je danas u Hagu predstavljen javnosti i zvanično predat predstavnicima holandskih vlasti. U ima Instituta, govori profesor Hans Blom:Nije ni parlament, niti su mediji bili ti koji su natjerali holandsku vladu da tamo rasporedi jedan bataljon zračne mobilne brigade, krajem 1993. godine. Naprotiv, na to je huškala sama vlada, predvodjena svojim ministrima Lubbersom i Van den Broekom. Zajedno sa Kooijmansom koji je Van den Broeka naslijedio na funkciji. Početno ustezanje ostalih ministara dijelom je otklonjeno i željom odredjenih dijelova armije da stupe u akciju i demonstriraju sposobnost svoje udarne zračne mobilne brigade, u trenutku kad su se smanjivali odbrambeni budžeti. Ovdašnji politički svijet je, medjutim, malo pažnje obratio na činjenicu da su postojali i drugi dijelovi holandske armije - koji su kritizirali takav pristup. Praktično, Holandski bataljon je bio poslan u misiju sa nejasnim mandatom, na lokaciju koja je bila opisana kao sigurnosna zona, ali gdje nije bilo jasne definicije o tome šta u praksi znači - čuvanje mira tamo gdje mir nije postojao, poslan je bez pribavljenih suštinskih informacija od Kanadjana - prethodnih mirovnih snaga u toj enklavi, i bez odgovarajućeg treninga za ovakav poseban zadatak.U jednom trenutku izlaganja profesora Bloma, prisutna grupa Srebreničana, nezadovoljna onim što sluša, napustila je salu u znak protesta. Analiza kojom su Holandjani željeli da raščiste sve aspekte svoje uloge u toj tragičnoj epizodi bosanskog rata, i da zatim zatvore dosijee... , e, ta analiza nije mogla da zatvori i rane porodica koje su u Srebrenici izgubile djecu, muževe, braću... No, istini za volju, analiza Insituta za ratnu Dokumentaciju nije bila nimalo blaga prema tadašnjim holandskim vlastima. Što se samih holandskih vojnika na terenu tiče, navodi se da su nakon pada Srebrenice nastojali da pomognu u evakuaciji izbjeglica, ali je njihov plemeniti naum, da spriječe humanitarnu katastrofu - imao tragične posljedice. Premda su izbjeglice i same željele da odu... , u datim okolnostima , holandske snage su činile ono što je ravno pomaganju u etničkom čišćenju. U prvoj javnoj izjavi nakon objavljivanja ovog izvještaja, holandski premijer, Wim Kok, rekao je da je mnogo toga moglo biti izbjegnuto da je cijela medjunarodna zajednica bila uključena.Gledajući unazad, mislim da je medjunarodna zajednica mogla učiniti mnogo više u definiranju svoje politike prema bivšoj Jugoslaviji. Čitav koncept sigurnosnih zona, takozvanih sigurnosnih zona, uopšte nije funkcionirao kako se pretpostavljalo. Ima mnogo toga što iz ovog izvještaja treba da proučimo i mi ćemo ga razmotriti vrlo detaljno. Zatim ćemo pripremiti i vladin odgovor i sve zajedno proslijediti na široku parlamentarnu raspravu. Ovo treba da nas sve nauči mnogim stvarima za budućnost, rekao je holandski premijer.

XS
SM
MD
LG