Linkovi

Rusmir Mahmutčehijić o slučaju M. Šaćirbegovića  8/1/02 - 2002-01-08


Suštinski nije moguće ustvrditi nikakvu flagrantnu novost u vijesti o zahtjevu za privodjenje gospodina Šaćirbegovića. Zapravo, to je dio procesa jedne dugotrajne destrukcije one vlasti koju je personificirao Alija Izetbegović. Ona je već od 1993 godine, u velikoj bosansko-hercegovačkoj pometenosti, koja je bila prouzrokovana agresijom, temeljitim razaranjem, izgubila osjećaj realnosti i odgovornost prema onome što se tu zbiva. Sve se više ta vlast svodila na uski krug etno-nacionalne oligarhije, koja je smatrala da nikome nije odgovorna. Svi oblici zakonodavne i sudske vlasti su bili destruirani, a sve više se zapravo lojalnost vodji pokazivala kao princip vladanja. U takvim okolnostima svuda u svijetu, pa i ovdje različiti oblici društvenih devijacija, korupcija, nesposobnost, vrednovanje kadrova, zamjenjivanje horizonata religijskog i nacionalnog, gradjanskog i nacionalnog i tako dalje, je zakonita posljedica. Gospodin Šaćirbegović je samo dio te oligarhije , a BiH, za koju je u ovom trenutku od presudne važnosti pitanje - Kuda, Kamo, Kako izaći iz ovakvoga stanja, odgovore može naći jedino raščišćavanjem stanja iz kojeg dolazi. To stanje oko gospodina Izetbegovića i čitave njegove oligarhije od 1993 godine je stravično. Vidite, čitav program razaranja BiH u njezinoj ukupnosti valjalo bi uvijek promatrati u tri bitna sadržaja. To je veliko-srpski program, koji je ostvarivan u punoj koordinaciji sa istim takvim programom gradnje velike Hrvatske na ruševinama BiH. Medjutim, od samog početka je uračunato da bi najbolji odgovor, ili najbolje savezništvo tome razarateljskom projektu bio muslimanski extremizam, muslimnski radikalizam, muslimanska korumpiranost, i tako dalje. Jedini pravedan odgovor, kako sam to u to vrijeme naveo u svojoj knjizi Negiranje BiH, koja je objavljena i u Sjedinjenim državama, bio je uporno stvaranje antiagresijske koalicije u BiH, koja ni u jednom času neće iznevjeriti narav bosansko-hercegovačkog društva, koje je jedinstvo različitosti. Medjutim, gospodin Izetbegović je neosporno, vrlo brzo u toku 1993 godine, izgubio osjećaj što bi zapravo bio taj patriotski uzvrat koalicije patriotskih snaga, te je sve više zapravo čitav bosansko-hercegovački program odbrane , očuvanja države, svodio prema svojoj osobi, skupini ljudi dodvorničkog mentaliteta oko sebe, pri čemu su isključeni, zapravo, svi oblici štićena društva - zakonodavna vlast, izvršna vlast, sudska vlast, i tako dalje, pa su tako i tokovi novca skupljani na sućuti svijeta, zapravo, sve više skretali u diskrecione kanale bez kojih korupcije nema, niti je može biti. Taj uzvrat je bio neadekvatan i ovo što danas mi vidimo svakodnevno kao oblike okrivljavanja bosansko-hercegovačkog društva, a prije svega muslimanske zajednice, Bošnjačke zajednice, koja je žrtva agresije u ogromnome dijelu, je zapravo dio toga programa. To nesnalaženje bi valjalo, po mome mišljenju, obrnuti što je moguće radikalnijim stavovima u prilog borbi protiv terorizma, korupcije, paradržavnih struktura i institucija kavih je BiH puna. Znači, bilo bi hitno što prije obrnuti takvo stanje u interesu traženja odgovora na pitanje: kamo BiH ide? Taj odgovor bi omogućio da sadašnji sadržaj BiH društva, prije svega njegova mladost, zapravo, tu vidi svoju budućnost, da sama vidi svoju obavezu da gradi tu budućnost.

VOA: Može li tome pomoći i doprinijeti ovakav slučaj i njegovo razrješavanje, kao što je slučaj gospodina Šaćirbegovića.

R.MAHMUTČEHAJIĆ: Neosporno svi slučajevi pravednog presudjivanja različitim sudionicima u razaranju BiH, bilo onim koji su po direktnoj političkoj, pravnoj odgovornosti uključeni u njezino razaranje, pa do svih oblika korupcije , svih oblika izdaja, doprinose tom obratu i tom gradjenju programa nove bosansko-hercegovačke budućnosti, koja bi odgovarala njenim ljudima i otklanjanju posljedica te razorenosti, koju sada vidite svugdje. Tako da će bosansko-hercegovačke patriote obradovati ta vijest, ali, zapravo, ona može biti samo najava da mnoštvo sličnih, koji su u to uključeni, neće izmaći pravdi. U protivnom, ovo što se dogodilo u Bosni bio bi trijumf zla, nasilja, pronevjera, ljudskih slabosti, itd.

XS
SM
MD
LG