Linkovi

Bruce Hitchner: Bosna mora biti formirana, sigurna i stabilna država


Ustavna reforma je neophodna kako bi BiH mogla ući u Evropsku uniju. Jer ostati mala zemlja van EU nije dobra stvar, kaže za Glas Amerike Bruce Hitchner, predsjedatelj Dayton projekta i profestor na univerzitetu Tufts, i potom detaljno objašnjava:


Trenutno je odnos između države i entiteta takav da bi , ako bi BiH sutra ušla u Evropsku uniju, bilo veoma teško za zvaničnike Unije da znaju na koju adresu da se obrate kada je u pitanju proces integracije. Trenutno Dejton ne obezbjeđuje državu koja bi mogla biti glavni nosilac procesa integracije u EU, i sadrži entitete u kojima su zapravo pomiješane funkcije države i entiteta. Kada govorimo o ustavnim reformama, sa stajališta EU bi bilo najvažnije stvoriti državu koja može kao cjelina partnerski komunicirati sa EU. Entiteti bi tada preuzeli implementaciju evropskih mandata i procesa. Stoga je ustavna reforma iz te perspektive neophodna, kako bi se stvorio funkcionalan odnos u procesu evropske integracije, kao i za kontinuiran odnos između suverene države BiH i EU. Ako bi to sve, na primjer, postojalo samo na regionalnom, odnosno entitetskom nivou, a bez državnog okvira, onda zapravo ne bi ni postojala država BiH. Svako se slaže da nema druge opcije, nego da će BiH ostati cjelovita i integralna. Entiteti su njen centralni dio i dio su procesa, ali ono što se treba desiti je da se oba entiteta trebaju složiti o zajedničkim državnim institucijama koje će državu predstavljati na međunarodnoj i evropskoj sceni. Stoga mislim da ima dosta prostora u ustavnim reformama da se riješe ono što brine entitete , i zadržavajući istovremeno državne funkcije na učinkovitiji način nego je to trenutno slučaj, kaže Bruce Hitchner.

Bosna sjedi na granici EU. EU je nova realnost. Na neki način Bosna mora imati sasvim jasnu vlastitu državnost, prije nego uđe u strukturu EU. Ne mogu navesti nijednu državu koja je ušla u EU da nije imala jasno razjašnjen vlastiti identitet kao država. To je problem sa kojim se Evropljani suočavaju kada gledaju na Bosnu, oni ne vide državu koja je funkcionalna, koja može učiniti promjene kako bi ušla u uniju. Sve dok ne bude jasno na koji način ta država funkcionira, biće teško da ona uđe u proces u kojem će odustati od dijela svog suvereniteta i u kojem će se ponašati kao i svaka druga zemlja u EU. Stoga bi se moglo reći da je ustavna reforma ključna kao preduvjet za ulazak u EU, čak i ako to nije dio politike EU. Zašto? Zato što se EU ne bavi stvaranjem država, već prihvatanja država koje su već razvijene. Zato kada EU kaže da je ustavna reforma potrebna kao preduvjet to je zato jer je svaka druga zemlja koja je ušla u uniju već imala ustav koji je samo trebalo donekle dopuniti. U uniju se nisu pozivale države koje su trebale učiniti znatne izmjene svog ustava. EU kaže: Trebate biti formirana, sigurna i stabilna država prije nego uđete. A to je ono što Bosna nije, kaže Bruce Hitchner.

Što se tiče mogućnosti drugačijeg državnog uređenja, osobito u svjetlu najnovijih poziva sa hrvatske strane za formiranjem trećeg entiteta, gospodin Hitchner kaže:

Po mom mišljenju postoje potencijalne mogućnosti za drugačiju konfiguraciju entiteta u zemlji. U Dejtonu se kaže: Vi možete odlučiti o strukturi svoje zemlje, ali se svi o tome morate složiti. Ljudi mogu predlagati ideje o više ili manje entiteta, ali na njima je da pokažu na koji bi način to funkcioniralo. O tome ne treba općenito, već konkretno govoriti. Problem je da ljudi često predlažu, ali nikada ne predstave detaljan plan o kojem bi se moglo raspravljati. Kada neko kaže: Mi želimo treći entitet, ja bih odgovorio: Pokažite mi plan i način na koji bi on funkcionirao, i stavite ga u javni domen na raspravu.

Bruce Hitchner kaže da sami Bosanci i Hercegovci trebaju graditi dokumenat predstavljen u Butmiru.

Uzmite dokumenat kojeg su prestavile Sjedinjene države i EU, i izmijenite ga, radite sa njim, koristite ga na bilo koji način. On ne mora biti fiksan. Ali ga barem uzmite za ozbiljno, nemojte samo reagirati na njega, ili ga odmah odbiti. Sjedite, razgovarajte, izađite sa ozbiljnim, a ne retoričkim prijedlozima.

Na navode da po pitanju Bosne postoje duboka razilaženja između Sjedinjenih država i EU, gospodin Hithner odgovara:

Mislim da su EU i Sjedinjene države imale različitu perspektivu kada su došle u Butmir, koju su uskladile, istina ne baš uvijek perfektno. Ali realnost je da je taj proces također omogućio EU i SAD-u da pronađu način da učinkovito zajednički rade. Ljudi kritiziraju butmirski proces iz mnogo validnih razloga, ali bi trebalo reći da je on počeo ponovno fokusirati ljude, kako na domaćoj tako i međunarodnoj sceni, na ozbiljnost bosanske situacije. Kada premijer Dodik kaže da ne misli da je Bosna funkcionalna zemlja, realnost je da je to prihvatila međunarodna zajednica i sada pokušava pronaći rješenje. To neće biti savršen proces. I u tom procesu biće mnogo lokalnih gubitnika. Ne mislim da moramo zaključiti da loš početak vodi ka lošem kraju. Mislim da je najvažnije da svi iskažu svoju angažiranost da nastave ovaj proces, naglašava gospodin Hitchner i dodaje:

Ako se složimo sa premijerom Dodikom da Bosna nije funkcionalna država, onda je jasno zašto je NATO odlučio da ne primi Bosnu u Akcioni plan. Dodik je sam tako opisao svoju zemlju. NATO ima svako pravo da prihvati zemlje koje imaju jasno definirane institucije i strukture. NATO je zato odlučio: Ova zemlja nije spremna da se uključi u pun vojni savez!

I na kraju, gospodina Hitchnera smo upitali šta bi za Bosnu trebalo doći prije, NATO ili EU.

Evorpska Unija.EU na mnoge načine pruža budućnost za Bosnu. Ona je moćan susjed. I Bosna bi trebala da želi da što prije pripadne toj realnosti, jer to za nju može biti od ogromne ekonomske i političke koristi. Biti mala zemlja van EU nije dobra stvar, naglašava za Glas Amerike Bruce Hitchner.

XS
SM
MD
LG