Linkovi

Američka ulaganja u kibernetičku sigurnost 


Američka ministrica za unutarnju sigurnost, Janet Napolitano je ovih dana otvorila novi Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost i objedinjavanje komunikacija.Centar, u kojeg je uloženo 9 miliona dolara, je dom za eksperte u oblasti kompjutera iz vladinog i privatnog sektora koji će pratiti i sprječavati upade hackera i stranih vlada u zaštićenu kibernetičku mrežu.

Od komunikacija, finansija do zdravstva, svaki aspekt američkog života je povezan sa kompjuterima.

Ta ovisnost o kompjuterskoj tehnologiji izlaže Sjedinjene Države opasnosti od kibernetičkog napada.

"Zlonamjerni hackeri žele ugroziti federalnu i lokalnu mrežu. Vlade neprijateljskih zemalja testiraju i razvijaju agresivnu strategiju kibernetičkog ratovanja. Kibernetička špijunaža u privatnom sektoru ugrožava tehnološka ulaganja vodećih američkih kompanija."

Kaže, demokratski kongresmen, David Price, koji je predsjednik podkomiteta Zastupničkog doma Kongresa za Unutarnju sigurnost. On kaže da poslovne firme svake godine gube milijarde dolara zbog kibernetičkih napada.

Da bi zaštitilo vladu i privatni sektor, Ministarstvo za unutarnju sigurnost je osnovalo Centar za kibernetičku sigurnost i objedinjavanje komunikacija.

Ministrica za unutarnju sigurnost, Janet Napolitano kaže da centar ujedinjuje privatni sektor sa odjeljenjima unutar ministarstva zaduženim za telekomunikacije i kibernetičku sigurnost: "Ovo je sve napravljeno da blagovremeno i efikasno odgovori na komunikacijsku i operativnu krizu u slučaju značajnijeg poremećaja u komunikacijama ili kibernetičkog incidenta."

Pomoćnik ministra za kibernetičku sigurnost i objedinjavanja komunikacija, Gregory Schaffer kaže da će sa novim centrom Sjedinjene Države biti manje ranjive tokom kriza, kao što su prirodne nepogode: "Postoje brojni izvještaji koji ukazuju da bi neko, na primjer, mogao poduzeti kibernetički napad u trenutku jakog uraganskog vjetra, kada se mi nosimo sa fizičkim smetnjama u mreži."

Schaffer kaže da će novi centar identificirati i izvjestiti o upadu u sigurnost kibernetičke mreže efikasnije nego prije: "Kada su sva ova odjeljenja povezana, mi očekujemo da će se suprostaviti na mnogo brži način i da će biti u stanju da mnogo efikasnije planiraju za slučajeve koji se budu pojavljivali."

XS
SM
MD
LG