Linkovi

Evropska komisija o stanju u BiH: Većina ocjena ... "ograničen napredak"


Šef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas smatra da danas objavljeni izjveštaj o napretku BiH u procesu pridruživanja EU nije pozitivan za ovu zemlju. On je, inače, danas novinarima u Sarajevu predstavio izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za period od oktobra 2008. do septembra ove godine u kojem se navodi da je u zemlji postignut mali napredak.

"Ako pročitate izvještaj, stranu po stranu i poglavlje po poglavlje, vidjećete da u većini oblasti Evropska komisija kreće sa procjenom da je učinjen ograničen napredak, ili da uopšte nema napretka" - ukazao je gospodin Kurkulas i istakao da procjena "ograničeni napredak" nije ohrabrujuća za zemlju da ispuni sve velike obaveza na putu ka članstvu u EU.

Kad je riječ o političkim kriterijima šef Delegacije Evropske komisije u BiH je naglasio da je u izvještaju navedeno da su ispunjeni određeni uvjeti i ciljevi potrebni za tranziciju OHR ka Uredu specijalnog prestavnika EU, te da je Ustav BiH izmijenjen u dijelu koji se odnosi na Brčko Distrikt. Zadovoljavajućom je ocijenjena suradnja sa Haškim Tribunalom i procesuiranje ratnih zločina pred Sudom BiH. U izvještaju je spomenuto i da je usvojena Strategija akcionog plana za borbu protiv korupcije i Zakon o borbi protiv korupcije na nivou BiH.

U izvještaju Evropske komisije bosanskohercegovačke vlasti se ohrabruju da nastave sa aktivnostima koje se odnose na ustavne promjene, poboljšanje funkcioniranja vlasti na državnom nivou, kako izvršne tako i sudske, te da se ubrzaju pripreme za popis stanovništva 2012. godine.

Također je potrebno pospješiti sprečavanje političkih uplitanja prilikom različitih imenovanja.Naveden je nedostatak kompatibilnosti ustavnog sistema BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima, potreba prekidanja prakse „ dvije škole pod jednim krovom" i usvajanje Strategije za povratak izbjeglih i raseljenih.

Kad je riječ o ekonomskim kriterijumima, u izvještaju je navedeno da je finansijska i monetarna stabilnost očuvana u BiH, te da je Centralna banka adekvatno reagirala na ograničavanju posljedica međunarodne ekonomske krize. No, ukazano je da je potrebno poboljšati kvalitet i održivost javnih finansija.

Kad je riječ o evropskim standardima, Evropska komisija smatra da je primjena privremenog sporazuma / u okviru SSP/ sveobuhvatna i zadovoljavajuća u oblastima carina i poreza. U dijelu izvještaja koji se odnosi na oblast evropskih standarda BiH se ohrabruje da uradi još puno toga u oblasti zaštite životne sredine, energetike, da osigura adekvatno funkcioniranje elektroprenosa, te reformi u gasnom sektoru.

Uz ovaj kratki pgled izvještaja Evropske komisije o stanju u BiH dodajmo i vijest da su visoki zvaničnici SAD, Evropske komisije i Švedske, kao predsjedavajuće EU, informisali danas u Sarajevu članove oba doma Parlamentarne skupštine BiH o principima i elementima "Butmirskog procesa" i istakli da je to početak procesa koji će se odvijati narednih nekoliko godina. Predstavnik SAD, ambasador Cliford Bond, istakao je da "Butmirski proces" ima dva cilja, od kojih je prvi da se političkim liderima u BiH pomogne da ispune uvjete za zatvaranje OHR-a a drugi da se po mogućnosti usvoje one ustavne reforme koje su potrebne da bi BiH bila funkcionalna država.

Zamjenik direktora za EU u Ministarstvu inostranih poslova Švedske Lars Vahland rekao je da se, kad je riječ o ustavnim promjenama, moraju napraviti početni, prilično mali koraci, jer mora postojati sistem za donošenje odluka, što je ključno za proces kretanja ka EU.

"U ovom procesu ništa se ne nameće i nema nikakvog dikatata" - istakao je Vahland. Podsjećajući da je ovo zajednička inicijativa SAD i EU sa vrlo visokog nivoa, da su i SAD i EU zabrinuti da će BiH biti u zaostatku za ostalim dijelom regiona, gospodin Vahland je upozorio da je BiH u nekoj vrsti "političkog ćorsokaka."

XS
SM
MD
LG