Linkovi

BiH: Ko je u pravu u RS?


Uprkos protivljenja Kluba Bošnjaka i svojevrsnog bojkota rada Vijeća naroda zbog preglasavanja u Ustavnom sudu Republike Srpske prilikom izjašnjavanja o prefiksima „bosanski" u nazivima opština Brod i Kostajnica, svi akti koje je usvojila Narodna skupština na posljednjoj sjednici parlamenta su objavljeni u Službenom glasniku. Među tim aktima su i rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu, te odluka o zaduženju prema Međunarodnom monetarnom fondu. To praktično znači da su i ti, a i drugi usvojeni akti, stupili na snagu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da Klub Bošnjaka, ili bilo koji drugi klub u Vijeću naroda, nema ustavnu mogućnost da odbija da radi:

„Ustavom i poslovnikom su propisani rokovi. Postoji rok od sedam dana u kome Vijeće naroda treba da se izjasni o aktima, pri čemu način izjašnjavanja Vijeća naroda, odnosno klubova u Vijeću naroda, nije takav da oni glasaju o aktima, već imaju pravo da pokrenu veto na određene akte. To znači da se u našem ustavnom sistemu ne traži da drugi dom, a Vijeće naroda je svojevrstan drugi dom, glasa o aktima usvojenim u Narodnoj skupštini, već ono može samo…. ima pravo da pokrene veto na pojedini akt."

Međutim, poslanici Kluba Bošnjaka smatraju da akti usvojeni na posljednjoj sjednici Narodne skupštine nisu važeći, pošto ih nije verifikovalo Vijeće naroda zbog protivljenja delegata tog kluba. Po njihovom mišljenju sve bi se moglo riješiti ukoliko Ustavni sud Republike Srpske, koji nastavlja sa radom 1. septembra, promijeni svoj poslovnik i tako onemogući preglasavanje bošnjačkih sudija.

Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević smatra da sve institucije imaju podjednaku odgovornost za rješenje ovog problema:

„Sve one institucije koje imaju veze sa ovim treba svoj odgovoran odnos prema tome da obezbijede. Ja smatram da su Ustavni sud i OHR institucije koje u ovom trenutku, i u narednom vremenskom periodu, treba da kažu svoje mišljenje o svemu ovome. Jer, iskreno, niko nema pravo neustavno raditi u Republici Srpskoj. Nema to pravo ni Klub Bošnjaka, nema to pravo nijedna institucija, pa prema tome ni one institucije koje u ovom trenutku ne mogu argumentima, da tako kažem, reći da Klub Bošnjaka nije u pravu."

Ko je u pravu?

Za sada se sa sigurnošću ne može reći, ali ukoliko se zadovoljavajuće rješenje za obje strane uskoro ne nađe, u septembru bi moglo doći do blokade rada pojedinih institucija Republike Srpske, što bi se indirektno moglo odraziti i na funkcionisanje institucija Bosne i Hecegovine.

XS
SM
MD
LG