Linkovi

Vijeće ministara BiH: Himna ostaje na čekanju


Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH izostalo je izjašnjavanje o himni BiH, a vođena je, pored ostalog, i rasprava o dvije strategije koje će BiH približiti evropskim standardima.

Nakon rasprave Vijeće ministara je usvojilo dokument pod nazivom „Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća za period od 2009. do 2011. godine.“ Za njenu realizaciju zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, je tim povodom istakao:

„Ova strategija je bitna zato što će iza nje uslijediti i izrada zakona o malim i srednjim preduzećima, a to će, naravno, omogućiti i pristup Fondu za konkurentnost i inovacije i pristup fondovima Evropske Unije. Ciljevi strategije su, između ostalog, unapređenje okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća i poboljšanje njihove konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, te smanjenje sive ekonomije i siromaštva u BiH.“

Ministarsko vijeće danas je donijelo i odluku po kojoj se formira radna grupa za izradu državne strategije za borbu protiv organiziranog kriminala. Donošenje takvog dokumenta je jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima prema građanima BiH.

Na pitanje zašto BiH nema strategiju i u oblasti rada i zapošljavanja, predsjedavajući Špirić je kazao:

„Treba doći do saglasnosti da se dođe do politike zapošljavanja u BiH. Onda bi se time stvorile nove ingerencije Vijeća ministara. Tačno da će globalna ekonomska finansijska kriza dovesti do pada privredne aktivnosti u BiH, dakle pada ekonomskog rasta i do gubitka radnih mjesta. Ne postoje mehanizmi ni mjere kojima Vijeće ministara raspolaže da bi imalo neku aktivniju ulogu, jer ne postoji državna politika zapošljavanja.“

Izjašnjavanje o tekstu himne BiH, iako se najviše iščekivalo, prololongirano je za jednu od slijedećih sjednica. Ministri su predlagali da se u tekst himne ubaci riječ „more,“ ili da se ukomponuje puni naziv zemlje „Bosna i Hercegovina“. Pošto je riječ o autorskom djelu, za izmjene će morati sačekati mišljenje autora teksta.

XS
SM
MD
LG