Linkovi

BiH: Presuda za suočavanje sa prošlim


Odlukom Osnovnog suda u Banjaluci, a po tužbi Islamske vjerske zajednice protiv Republike Srpske i grada Banjaluke, tužena strana je dužna da Islamskoj zajednici u ovom gradu isplati gotovo 65 miliona konvertibilnih maraka zbog rušenja 16 džamija tokom proteklog rata. Predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić smatra da je to značajna odluka domaćeg pravosuđa, ujedno, izražavajući određene rezerve prema mogućnosti naplate štete zbog aktuelnih zakonskih rješenja.

«Ovdje je, po našem mišljenju, bitna sama poruka koju ima presuda i ona, svakako, koliko je dobra za Islamsku zajednicu i za Bošnjake, toliko je dobra i za Republiku Srpsku… da se na neki način pokušamo suočiti sa onim što se desilo u prošlosti i pokušamo riješiti te probleme na način kojim ćemo biti zadovoljni svi, a ne da bježimo od problema koji su evidenti. Na koji način će biti realizovana ta presuda, ukoliko bude potvrđena na drugostepenom organu, mislim da je manje bitno. To je vezano za neki unutarnji dug i zakon koji to omogućava, a mislim da će biti tretirano možda i sa ocjenom ustavnosti u nekom narednom periodu, jer mi u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo dolazimo do toga da vodimo velike procese, a da na kraju od toga nemamo ništa» - naglašava gospodin Ramić.

On smatra da bi realizacija spomenute sudske odluke u praksi mogla doprinijeti efikasnijem povratku izbjeglih i raseljenih lica u Republiku Srpsku:

«Paušalan broj kojim mi raspolažemo je negdje oko 200.000 povratnika u Republiku Srpsku, dakle, Bošnajaka i Hrvata. Ono što je bitnije od same te brojke je starosna struktura povratnika u Republiku Srpsku i sama starosna struktura stanovnika, pogotovu ruralnih područja u Republici Srpskoj, koja jasno, ako se analizira, pokazuje da će ta područja, ako povrataka ne bude, biti totalno ispražnjena u nekom periodu od 10 do 15 godina, jer ne postoji interes i ne postoji kvalitetan život u tim sredinama. Mladi ljudi, jasno je, odlaze iz ruralnih sredina, a povratnici se ne vraćaju u takva mjesta, jer imaju kvalitetnije riješena životna pitanja u nekim većim centrima.»

Iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je, takođe,saopšteno da je informacija o praćenju stanja u oblasti zakonodavstva, usvojena na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, neprihvatljiva za Klub jer u toj informaciji nije posvećeno dovoljno pažnje primjeni odredaba odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda.

XS
SM
MD
LG