Linkovi

EU i BiH: Da li je EUFOR i dalje potreban?Malo šta se može opovrgnuti od onoga što Evropljani već neko vrijeme, sa različitih nivoa naglašavaju – ako se govori o vojnim ciljevima, misija EUFORA u BiH je pri samom kraju.

To je sinoć potvrđeno i na nivou Vojnog komiteta Evropske unije:

Predsjedavajući, general Henri Bentegeat je, govoreći o tome, istakao:

“Opšti je utisak da je našvojni zadatak u BiH skoro ispunjen. Preostaje jedino da se bosanskohercegovačkim vlastima preusti kontrola kretanja, što će vjerovatno biti učinjeno prije kraja ove godine. Međutim, globalni zadatak EUFOR-a je da osigura sigurne prilike, a uspješnost toga se može mjeriti jedino političkom analizom. U suštini, EUFOR je na terenu kako bi podržao policijske snage kada se, i ako se nešto dogodi. Jasno nam je da politička situacija nije dobra, ali isto tako znamo da sa sigurnosnog stanovišta, ne postoji stavrna prijetnja u kratkoročnom ili dugoročnom periodu. Dakle, vrijeme kada ćemo se prebaciti u neki drugi vid prisustva, čak i vojnog, u BiH biće odlučeno na političkom nivou, a takva odluka još nije donijeta.”

Nedavno su i ministri odbrane zemalja, članica EU zaključili kako su pred vojnom misijom u BiH neizbježne promjene. Kakve i kolike nije, za sada, nije siguran ni francuski ministar odbrane Hervé Morin:

"Još uvijek nema jednoglasnosti o gašenju voje misije. Neke od članica EU su za opciju zadržavanja vojnih snaga u BiH na sadašnjem nivou, ali globalno je prisutna ideja da treba da privodimo kraju operacija Althea, mijenjajući je u nešto što bi bilo unekoliko drugačije. Ovdje nije riječ da Evropa napušta teren. To bi bio veoma loš znak jer smo u prostoru koji je još uvijek vrlo nestabilan. Govorimo o promjeni prirode misije. Očito, ne možemo reći žiteljima naših zemalja da ćemo započeti mirovnu misiju koju nećemo biti u stanju privesti kraju. Našoj javnosti i parlamentima moramo objasniti da nam je operacija potrebna, ali moramo biti i u situaciji da im kažemo, objasnimo zašto i kada će ta operacija biti okončana. U situaciji gdje su vojni ciljevi postignuti, apsolutno nema potrebe za nastavkom operacije sa skoro 3.000vojnika, koliko ih trenutno imamo u BiH.”

Razgovori o sudbini EUFOR-a će se uskoro nastaviti, već na skupu ministara vanjskih poslova, zakazanim za 11. Novembar. To će biti prilika da se, zajedno sa ministrima odbrane, analizira budućnost vojne misije, ali i nastavak obećanog snažnog evropskog prisustva u BiH, koje, sve je snažnije uvjerenje u Briselu, nipošto ne smije popustiti i oslabiti.

Tim prije što su u evropskom vrhu svjesni kako se BiH nalazi u trenutku ozbiljne političke krize.

XS
SM
MD
LG