Linkovi

Rasim Delić osuđen na tri godine zatvora za okrutno postupanje


Haški tribunal je Rasima Delića osudio na tri godine zatvora za zločine koje je počinio odred “El Mudžahid” Armije Bosne i Hercegovine nad zatočenim vojnicima bosanskim Srbima tokom sukoba od 1992. do 1995. godine.

Delić, bivši komandant Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine većinom glasova Pretresnog vijeća, uz protivno mišljenje predsjedavajućeg sudije Molota, proglašen je krivim jer nije preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi i kazni počinioce krivičnih djela okrutnog postupanja iz odreda “El Mudžahid”.

Konkretno, Delić je proglašen odgovornim za zločine počinjene u selu Livade i u logoru Kamenica, u opštini Zavidovići, srednja Bosna, u julu i avgustu 1995. godine. U konkretnim slučajevima, 12 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske bilo je izloženo raznim vidovima zlostavljanja, uključujući i okrutna premlaćivanja i elektro-šokove. Zarobljenike su takođe primoravali da ljube odrubljene glave drugih zarobljenika.

Delić je oslobođen po tri druge tačke Optužnice za ubistvo i okrutno postupanje. Delić je terećen odgovornošću za zločine koje su počinili inostrani muslimanski borci, poznati kao mudžahedini, u tri odvojena incidenta od 1993. do 1995. godine.

Pretresno vijeće je zaključilo da Delić ne snosi odgovornost za zločine počinjene u selima Maline i Bikoši u opštini Travnik, srednja Bosna, u junu 1993. kada su mudžahedini ubili približno 24 civila i vojnika bosanska Hrvata i ranila još šest drugih. Pretresno vijeće je zaključilo da u to vrijeme između Delića i počinilaca nije postojala veza nadređeni-podređeni. Oslobođen je i optužbi za okrutno postupanje i ubistvo u vezi sa događajima koji su se desili u septembru 1995. u selu Kesten i u logoru Kamenica kada su pripadnici odreda “El Mudžahid” ubili jednog starijeg Srbina i 52 vojnika bosanska Srbina, te zlostavljali još njih deset. Pretresno vijeće nije moglo zaključiti van razumne sumnje da je Delić imao razloga da zna da će ti zločini biti počinjeni ili da su već počinjeni.

Delić je jedan od najviših vojnih komandanata kojima se sudilo pred Međunarodnim sudom po optužbama za krivičnu odgovornost nadređenog za krivična djela ubistva i okrutnog postupanja. Pretresno vijeće je zaključilo da je “jedno od suštinskih pitanja u ovom predmetu” da li je odred “El Mudžahid” bio “pod rukovodstvom i efektivnom komandom” Rasima Delića. Odred “El Mudžahid” je formiran kao jedinica 3. korpusa ABiH u skladu s naredbom od 13. avgusta 1993. koju je potpisao Delić.

Većina sudija je zaključila da je cilj inkorporiranja te jedinice u sistem rukovođenja i komandovanja Armije postignut najkasnije od sredine 1995. godine. Pretresno vijeće je većinom glasova, uz protivno mišljenje sudije Molota, zaključilo da “iako je odred 'El Mudžahid' imao određen stepen autonomije u odnosu na svoje nadređene komandante, to nije bila nezavisna jedinica koja je samo sarađivala s ABiH”.

Sudija Moloto je zaključio da Rasim Delić nije imao efektivnu kontrolu nad odredom. Prilikom određivanja kazne, većina članova Pretresnog vijeća je “podsjetila na šokantno okrutnu prirodu djela zlostavljanja 12 vojnika VRS”, ali i na činjenicu da je utvrđeno da je Delić posjedovao “posredna saznanja o tim djelima za razliku od direktnih saznanja”.

Deliću će se u izdržavanje kazne uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru u trajanju od 488 dana.

XS
SM
MD
LG