Linkovi

Javna uprava u BiH: Preplaćena, prekobrojna i neefikasna


Reforma javne uprave u BiH kasni i ne prati planiranu dinamiku iz akcionog plana, jedan je od zaključaka Izvještaja o praćenju procesa reforme javne uprave u zemlji. U tom izvještaju se navodi da su registrovana i manja poboljšanja i pozitivne promjene u radu organa i službi javne uprave. One se odnose na povećanu realizaciju reformskih aktivnosti, redovno izvještavanje i prihvaćanje dijela preporuka iz prošlogodišnjeg izvještaja. Izvještaj obuhvata period za prvu polovinu ove godine, a uradila ga je nevladina organizacija Centar za humanu politiku.

Jedan od zaključaka je da građani nisu zadovoljni radom javne uprave u zemlji, a zasnovan je na rezultatima istraživanja koje je na reprezentativnom uzorku urađeno u prvih šest mjeseci ove godine.

Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović kaže da 70 odsto anketiranih građana nije zapazilo nijednu pozitivnu promjenu u radu javne uprave u BiH.

« Građani nisu zadovoljni javnom upravom i smatraju da još uvijek nema očekivanih promjena potrebnih u smislu da javna uprava postane profesionalnija, efikasnija.... manje skupa nego što jeste i manje brojna nego što jeste.»

Prema istom izvještaju u prvoj polovini ove godine registrovan je rast zarada zaposlenih u javnoj upravi za 20 % u odnosu na prošlu godinu. Zarade zaposlenih u institucijama javne uprave i dalje su veće od prosječnih zarada u BiH - čak za 40 odsto:

«Građani očekuju da plate budu smanjene... ili bolje reći da plate zaposlenih u javnoj upravi budu usklađene sa ostalim platama u BiH. Nažalost, u proteklih pola godine registrovali smo trend rasta i zaposlenih i trend rasta plata u odnosu na prosjeđne plate u BiH i u odnosu na stanje u zemljama okruženja, gdje nije bilo promjena... gdje nije bilo rasta broja zaposlenih u javnoj upravi» - takođe je istakao gospodin Dejanović.

U Centru za humanu politiku kažu da su neke institucije javne uprave u prvih šest mjeseci ove godine zabilježile i pozitivan trend. Tako su Vijeće ministara BiH i entitetske vlade prihvatile većinu preporuka iz prošlogodišnjeg izvještaja. Problem je, kaže predsjenik Centra, što je samo četvrtina prepruka realizovana, ili je tek započeta njihova implementacija.

XS
SM
MD
LG