Linkovi

EU: Od zatvaranja imigranata do višegodišnje zabrane ulaska


Prijedlog direktive kojom se na evropskom nivou uređuje postupak povratka kući ilegalnih imigranata koji je sačinila Evropska komisija, dobio je danas podršku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije. U najkraćem, direktiva, ukoliko dobije i zeleno svjetlo parlamenta, značiće obedinjeno djelovanje Unije kada je riječ o ilegalnoj imigraciji - od zatvaranja, do višegodišnje zabrane ulaska na evropski prostor...

Vjeruje se da je danas na teritoriji Evropske unije oko 8 miliona ilegalnih imigranata, koji tu žive i rade, poput građana drugog reda, bez dokumenata i mogućnsti da imaju prava i zaštitu kao i legalni Evropljani. Koliko god čudno zvuči , direktiva kakvu su danas podržali ministri unutrašnjih poslova zemalja, članica EU, trebala bi da im omogući barem pravnu zaštitu. Međutim, ne u cilju regularizacije njighovog boravka na evropskom području, već kako bi se što prije vratili kući i tamo ostali. Dogovoreno je da se na cijelom području Unije primjenjuju pravila poput držanja ilegalnih imigranata, ukoliko i kada se lociraju, u zatvorenim centrima do 18 mjeseci, s tim da im se može izreći mjera zabrane ulaska na prostor Unije do 5godina.

Evropska unija i njena komisija su voljni da finansijski podrže države koja imaju najviše slučajeva povratka ilegalaca kući ili jednostavno nemaju novca da im obezbjede pravnu pomoć, rekao je danas, nakon ministarskog skupa, evropski komesar za unutrašnje poslove Jacques Barrot:

"Cijelim ovim pitanjem dužine zatočavanja ilegalnih imigranata se moramo baviti bolje nego što je to do sada bio sluča. Tu svakako treba gledati širu sliku. Ako tako poredite direktivu sa sadašnjom situacijom, vidjećete kako su stvari znatno poboljšane, jer čak u devet država nije bilo ograničenja za dužinu zatočenja ilegalnih imigranata. To je moglo trajati bez ograničenja ".

Međutim, međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, poput Amnesty Intenationala, podsjećaju da prema međunarodnom pravu zatočavanje ilegalnih imigranata može da bude samo u izuzetnim slučajevima i smije da traje što je kraće moguće.

Iz evropskog ugla, sporazum, ipak predstavlja uspjeh i ukoliko ga 18. juna potvrdi Evropski parlament , značiće to, nakon tri godine usaglašavanja, primjedbi i različitih političkih interesa, prve znakove zajedničke politike bavljenja problemom ilegalne imigracije u zemljama, članicama EU.

XS
SM
MD
LG