Linkovi

Mladi u BiH: Nezadovoljni su i žive loše


Prema rezultatima istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini stopa nezaposlenosti je četiri puta veća nego u zemljama Evropske unije. Mladi ljudi teško dolaze do posla, a najčešće rade kao konobari, trgovci, prosvjetni radnici ili zanatlije. Ovo su samo neki od rezultata istraživanja koje je sprovedeno na teritoriji BiH, obavljeno u organizaciji Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Novac za istaživanje je izdvojilo njemačko društvo za saradnju GTZ.

Članica Komisije za pitanje mladih u BiH Dženana Ibišević izjavila je da je cilj istraživanja bio početak kreiranja omladinske politike u BiH. Prema rezultatima, mladi su najviše nezadovoljni tehničkom opremljenošću škola i fakulteta, te nedostatkom praktične nastave. Svaka četvrta osoba koja je upisala fakultet brzo ga napušta, a kao glavni razlog za prekidanje obrazovanja većina navodi finansijske probleme.

«Ako poredimo sa nekim standardima u Evropskoj uniji, mladi žive definitivno loše u BiH. Ako imate stopu od 58,6 posto nezaposlenih mladih osoba, ako svaka peta mlada osoba nema potpisan ugovor sa poslodavcem, onda je to nešto zabrinjavajuće i nešto što treba da nas brine u narednih 20 godina. Ako se, sa druge strane, poredimo sa zemljama u okruženju, onda tu ne odskačemo puno.»

Komisija za pitanje mladih u BiH osnovana je 2004. godine. U stalnom je sastavu Vijeća ministara i formirana je kao tijelo koje će pomoći mladima u rješavanju problema finansiranja studija, ili reforme obrazovnog sistema. Za četiri godine rada, mladi uglavnom ne znaju da ovakva Komisija postoji, dok problemi i dalje ostaju nezapaženi. Najkraći rezime mini-ankete je: nezadovoljni su:

«Najviše sam nezadovoljna obrazovnim sistemom i mislim da taj sistem treba poboljšati.»

«Nema uslova za školovanje, pogotovo raja sa strane.... ovdje, hajde ovi iz Sarajeva i nekako, ali raja sa strane i nema neke uslove....»

«Da sam najbolje zadovoljan sa politikom mladih... i nisam. Oni bi trebali više da se aktiviraju, a ne samo da napaduju političare... Ne može se ni na njih sve svaljivati, znate.»

«Nisam zadovoljna, problema ima previše....»

O samoj Komisiji, ali i od sadašnjem stanju na nivou države, kade je u pitanju odnos prema problemima mladih Dženana Ibišević kaže:

«Mi smo u samom početku imali dosta problema, jer su mladi mislili da smo obavezni i zaduženi da dajemo stipendije i da dajemo novac za omladinske projekte. Nažalost, BiH nema nijedno državno tijelo koje bi moglo da ima budžet za omladinske projekte. Tu inicijativu smo predlagali, međutim ona nije prošla. Predložićemo je Vijeću ministara ponovo.»

U iščekivanju budžeta za stipendije i donošenja Zakona o visokom obrazovanju, članovi Komisije za pitanje mladih ipak su optimisti. Smatraju da je sprovedeno istraživanje odličan materijal za kreiranje omladinske politike koja u BiH mora da se realizuje do 2013. godine.

XS
SM
MD
LG