Linkovi

Republika Srpska: Usvojen Nacrt zakona o provjeri načina sticanja imovine


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su večeras u Banjaluci Nacrt zakona o provjeri načina sticanja imovine. Tim zakonom je predviđena provjera imovine pravnih i fizičkih lica vrijednosti preko pola miliona maraka koja je stečena nakon 1. januara 1997. godine. S obzirom na određene primjedbe, nacrt zakona je upućen u tromjesečnu javnu raspravu nakon čega će se ponovo, u formi prijedloga, naći pred poslanicima entitetskog parlamenta.

”Vrijednost imovine utvrđivaće agencija koja se takođe formira po ovom zakonu. Agencija će angažovati nezavisne procjenitelje, koji će na osnovu utvrđenih elementa vršiti procjenu imovine. Ukoliko se dođe do saznanja da postoje osnovi sumnje da je imovina stečena na nelegan način, agencija će izvještaj dostavljati nadležnom tužilaštu koje će u daljem postupku utvrđivati krivičnu odgovornost, odnosno utvrdiće način sticanja te imovine. Ukoliko dođemo do osuđujuće presude i ukoliko se utvrdi da je imovina stečena nelegalno, ta imovina se po važećim zakonima Republike Srpske oduzima“ - rekao je, pored ostalo Džerard Selman, ministar pravde.

Pojedini poslanici traže da se preispita i imovina stečena tokom proteklog rata i neposredno nakon toga. Uz to, sa dosta rezervi se gleda i na mogućnost primjene ovog zakona po njegovom usvajanju, imajući u vidu slična iskustva drugih zemalja u tranziciji.

”To je u svakom slučaju težak i nezahvalan posao. Sve zemlje u tranziciji imaju ozbiljnih problema sa korupcijom i kriminalom i nema nekih pretjerano dobrih rezultata, čini mi se, ni u jednoj od zemalja u tranziciji. To su zamjerke čak i zemljama, poput Rumunije i Bugarske, koje su ušle u Evropsku uniju, da još uvijek nisu učinile dovoljno. Međutim, ima i drugih zemalja... recimo Italija... u kojima su postignuti značajni rezultati u ovoj oblasti. To je bitno, pogotvo kada neki elementi i reorganizovane grupe počnu da nagrizaju društvo, kao što je što je to bio slučaj sa mafijom upravo u Italiji” - istakao je Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine.

”Mislim da mi imamo sasvim dovoljno aktuelnih, nadležnih institucija koje su također mogle.... i niko im nije branio.... da ispituju porijeklo imovine i da na tom planu rade. Čak, šta više... to ih obavezuje, ali... Evo, bojim se da ćemo imati možda neku vrstu sukoba sa nekim drugim zakonskim rješenjima i da je, eventualno, moguća selekcija u primjeni zakona, što opet nije dobro“ - izrazio je neke od vlastitih rezervi Šefket Hafizović, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Predstavnici stranaka sa bošnjačkom većinom izražavaju i rezerve prema tom zakonu zbog činjenice da se usvaja na entitetskom, a ne državnom nivou. Postoje i prijedlozi da se najprije preispita imovina vodećih političara, pa tek onda svih ostalih, tako da će biti veoma interesantno u kojoj će formi biti usvojen završni prijedlog Zakona o provjeri načina sticanja imovine u Republici Srpskoj.


P.S Uputa kako otvoriti kao video-file:

-lijevim mišom kliknite na naslov izvještaja;
-nakon otvaranja, desnim mišom kliknite na tv ekran u nastavku donjeg opisa file-a
-nakon otvaranja novog window-a lijevim mišom kliknite na funkciju Open link in new windov
-nakon sekundu dvije počeće emitiranje video verzije


XS
SM
MD
LG