Linkovi

Ekonomije SAD i EU: Sličnosti i razlike


Dvije najjače zapadne ekonomije su američka i evropska. Koliko one imaju sličnosti i koliko Evropa nalikuje Sjedinjenim Američkim Državama u načinu na koji pravi novac?

Mnogi eksperti se slažu u ocjeni da bi evropska ekonomija mogla biti među najdinamičnijim u svijetu. Evropa vodi ispred SAD u nekoliko ključnih područja : obrazovanija radna snaga; broj naučnika u Evropi raste, a u SAD opada; energija i sirovine koriste se racionalnije u evropskim nego u američkim kompanijama; Evropa je ispred SAD u autoindustriji i mobilnoj telefoniji...

U ukupnom ekonomskom napretku Evrope, dvije najveće evropske ekonomije francuska i njemačka, u posljednjih 15 godina bilježe, međutim, sproriji rast. Većina ekonomista kažu da obje te ekonomije opterećuju velika socijalna izdvajanja, poreski sistem i poslovni propisi. Za otvaranje novih firmi u Francuskoj, na primjer, potrebno je na desetine administrativnih i drugih radnji, a u SAD mnogo manje. Na dozovole za početak rada kompanije u Evropi mogu čekati mjesecima, a u SAD za to je potrebno samo nekoliko dana.

”Rekao bih da Njemačka i Francuska ostaju vezane za prošlost - kaže Muro Guillen, ekspert za međunarodni menadžment Ekonomskog fakulteta na univerzitetu Pennsylvania i dodaje:

”Mnogi privrednici u Evropi vjeruju da se susreću sa previše birokratskih prepreka formalne prirode. Ovdje u Sjedinjenim državama business možete otvoriti i u garaži, ali to nije tako lako u Zapadnoj Evropi. Tamo je to mnogo komplikovanije i zato je u Evropi broj novih poslova, nažalost, znatno manji.”

I na tržištu kapitalom i privatnim investicijama evropske ekonomije zaostaju za američkim kompanijama. Uz to, Christian Ketels sa Ekonomskog fakulteta univerzitet Harward kaže da su američki poduzetnici uspješniji u iznalaženju tržišta za svoje proizvode. On ukazuje na činjenicu da evropske vlade češće daju donacije univerzitetima za istraživanja i razvoj i subvencije kompanijama, ali da nema garancija da će te kompanije naći kupce. Gospodin Ketels ne propušta reći da poslovanje na američki način ne mora uvijek biti najbolji odgovor i da Evropljani apsolutno imaju mjesta da razviju vlastite profitabilne proizvode i i usluge.

Po broju novih, milijardama dolara vrijednih poslova, SAD su lani u odnosu na Evropu bile uspješnije u omjeru 4 prema 1. Međutim, sa povećavanjem ulaganja, rasta i efikasnosti poslovanja evropskih kompanija u oblasti visoke tehnologije, taj se jaz sužava.

Uprkos sličnostima Evropljani i Amerikanci i dalje na različit način prave novac, kaže Venkatachalam Seshan sa univerziteta Pepperdine u Californiji.

“Amerikanci su više poduzetnički, profitom orijetirani i nastoje biti jako pragmatični u smislu poslovne efikasnosti. Evropljani imaju više socijalni pristup koji teži egalitarizmu. Na primjer, moć sindikata je mnogo veća u Evropi. Obaveznih pet sedmica odmora u Francuskoj ili drugdje je tipično. Takvo nešto u Americi nećete naći“ – ističe gospodin Seshan.

A David Sicilia istoričar ekonomije na Univerzitetu Maryland dodaje:

”Sve to odražava različite vrijednosti, tradiciju i istoriju ta dva velika ekonomska područja”

On je, međutim, uvjeren da sada mnogi Evropljani osjećaju da trebaju ”amerikanizirati“ svoje ekonomije kako bi ostali konkurentni u današnjoj ubrzanoj globalizaciji tržišta. Već spomenuti poslovni ekspert Mauro Guillen ističe da više evrospkih zemalja, poput Britanije, Portugala, Italije i posebno Španije, ubrzano mijenjaju svoje ekonomije slijedeći američke poslovne modele i ostvaruju veći rast nego druge evropske zemlje.


XS
SM
MD
LG