Linkovi

Silajdžić i Dodik podpisali, OHR čeka mišljenje Evropske komisije


Predsjednik Stranke za BiH Haris Silajdžić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potpisali su danas Protokol o ispunjavanju uslova za reformu policije koji su potrebni za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

„Potpisnici ovog protokola su saglasni da preduzmu aktivnosti vezane za sprovođenje reforme policije, koje je definisala Evropska unija, a koje su potrebne za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Saglasni smo u potpunosti i bezuslovno sa sadržajem ovog Protokola i svim njegovim pojedinačnim tačkama u niže navedenom tekstu.

INTEGRALNI TEKST SPORAZUMA

I Reforma postojećih policijskih struktura u BiH sprovodiće se u skladu sa sljedeća tri principa koje je definisala Evropska unija:

- sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sva pitanja policije moraju se nalaziti na državnom nivou
- nema političkog miješanja u operativni rad policije
- funkcionalne lokalne policijske oblasti moraju se utvrditi na osnovu tehničkih kriterija za rad policije, pri čemu se operativna komanda sprovodi na lokalnom nivou.

II U skladu s tim, slažemo se i prihvatamo da:

1. struktura policijskih snaga u BiH neće prejudicirati buduća ustavna rješenja, niti na bilo koji način definisati buduću ustavnu strukturu zemlje
2. struktura policijskih snaga u BiH će odgovarati ustavnoj strukturi zemlje
3. cjelokupna reforma ima za cilj stvaranje funkcionalne, multietničke i profesionalne policije, koja će osigurati bezbjednost građana i dobara na cijeloj teritoriji BiH
4. zakonodavne nadležnosti za pitanja policije će biti u nadležnosti BiH uključujući i nadležnost za konsolidavni (okvirni) budžet za sve policijske strukture u BiH
5. nema političkog miješanja u rad policije
6. operativna komanda bude realizovana na lokalnom nivou, a lokalne policijske oblasti treba utvrditi na osnovu tehničko-profesionalnih kriterija
7. policijske snage u BiH kao profesionalna struktura je ravnomjerno raspoređena na teritoriji čitave BiH, u skladu sa posljednjim popisom stanovništva
8. policijske strukture u BiH budu u skladu sa najboljom praksom koja postoji u višenacionalnim i složenim državama, koje bi mogli koristiti kao model organizovanja najprimjereniji za BiH
9. nova i reformisana policijska struktura će biti usklađena sa bilo kojim ustavnim reformama za BiH koje uslijede u narednom periodu.

III Policijske strukture na nivou BiH će sačinjavati:

1. Direkcija za koordinaciju policije sa statusom upravne organizacije u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH. Na čelu Direkcije će biti direktor policije, a ona će se sastojati iz sljedećih organizacionih segmenata:
- Kabinet direktora
- Operativni centar
- Odjeljenje za koordinaciju policije
- Odjeljenje za standardizaciju

2. Granična policija BiH
3. Centar za kriminalističko-tehnička vještačenja
4. Odjeljenje za standarde u obrazovanju.

IIIa Agencija za istrage i zaštitu BiH nastavlja rad u okviru sadašnjih zakonskih rješenja kao posebna upravna organizacija u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH.

IV Lokalna policijska tijela će biti uspostavljena zakonom BiH i biće zadužena za realizaciju policijskih zadataka utvrđenih spomenutim zakonom. Između ostalog, lokalna policijska tijela će biti generalno odgovorna za sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela koja nisu u nadležnosti Granične policije BiH i Agencije za istrage, kao i poslove koji nisu u nadležnosti Direkcije za policijsku koordinaciju.

V Neophodnu koordinaciju lokalnog nivoa policijskih struktura vršiće Direkcija za koordinaciju policije, pri čemu će se u radu obezbijediti standardizacija kako bi se građanima na čitavom prostoru BiH obezbijedila intervencija policije koja je profesionalna i blagovremena, te na istom nivou kvaliteta. Teritorijalna nadležnost regionalnih centara policije će biti u skladu sa teritorijalnom nadležnošću postojećih okružnih, odnosno kantonalnih tužilaštava u entitetima i Brčko Distrikta. Konačno teritorijalno rješenje lokalnih policijskih oblasti biće utvrđeno sa tehničkim funkcionalnim kriterijima što će se utvrditi Zakonom o policijskoj strukturi BiH.

VI U sastavu svake lokalne policijske oblasti uspostaviće se Savjeti za bezbjednost lokalne zajednice sa ciljem uspostavljanja adekvatnog partnerskog odnosa i uticaja na rad policije, te neophodne kontrole rada policije od strane lokalne zajednice u obimu u kojem ta kontrola na predstavlja direktno miješanje u operativni rad policije ili u operativna pitanja koja se odnose na način sprovođenja pojedinačnih zadataka u okviru nadležnosti lokalnih policijskih tijela.

VII Odbor direktora policije razmatra pitanja od inteesa za saradnju policijskih tijela i donosi odgovarajuće odluke u tom pogledu; donosi odluke o predstavljaju policijskih službi BiH na međunarodnom planu; donosi odluke o informisanju javnosti; donosi odluke o pitanjima na osnovu kojih se traži izvršenje određenih poslova i zadataka.

VIII Stalni članovi Odbora direktora policije su: direktor policije, pomoćnici direktora za policijsku strukturu RS-a i Federacije BiH, direktor Granične policije BiH i direktori lokalnih policijskih oblasti. Odbor direktora policije donosi odluke konsenzusom članova, a ako nema konsenzusa onda većinom glasova u koju moraju biti uključeni glasovi iz entiteta i konstitutivnih naroda.

IX U cilju eliminacije političkog miješanja u operativni rad policije, u okviru policijske strukture se osnivaju sljedeća tijela: Nezavisni policijski odbor na nivou BiH za nivo policijskih struktura BiH koga bira Parlamentarna skupština BiH, Nezavisni policijski odbor na nivou entiteta koje biraju parlamenti entiteta, kancelarija za žalbe građana i savjet za bezbjednost lokalne zajednice.

X Utvrdiće se izričita nadležnost policijskih tijela sa državnog nivoa buduće policijske strukture za međunarodnu policijsku saradnju i komunikaciju.

XI Nadležnosti pojedinih organizacionih dijelova policijske strukture utvrdiće se u skladu sa policijskim standardima evropskih država.

XII Finansiranje policijskih struktura u BiH će se vršiti na principima konsolidovanog budžeta. Konsolidovani budžet policijskih struktura u BiH će se usvajati posebnom odlukom Parlamentarne skupštine BiH, a na prijedlog Ministarskog vijeća u skladu sa postojećom procedurom u BiH, a izvršenje tako usvojenog budžeta će se realizovati putem budžeta trezora BiH za policijske organe sa nivoa BiH, a za niže nivoe način izvršenja budžeta će se urediti zakonom, navodi se u Protokolu.

OHR je potvrdio da je primljen protokol o reformi policije koji su danas u Sarajevu potpisali lider SNSD-a Milorad Dodik i lider Stranke za BiH Haris Silajdžić, te da ovaj dokument trenutno razmatraju relevantne institucije EU.
OHR je pozvao sve da se uzdrže od tumačenja ovog dokumenta, napominjući da samo Evropska komisija može dati mišljenje da li je ovaj sporazum u skladu sa tri evropska principa.
Iz OHR-a ističu da u ovom trenutku nemaju daljih komentara.

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Sulejman Tihić tvrdi da je potpisani protokol gori od onog koji je ponudio visoki predstavnik Miroslav Lajčak, u prvom redu što predviđa definitivno 'betoniranje' lokalnih policijskih oblasti u okviru samo ustavne strukture zemlje, što znači da neće moći prelaziti entitetske linije.

Zadržan je konsolidovani budžet, ostale iste nadležnosti policije RS-a, Federacije, kantona, iako je bio dogovor da oni budu nadležni samo za javni red, mir, opći kriminal i poslove saobraćaja.

Uveli su entitetsko i etničko glasanje u rad odbora direktora kao operativnog tijela koje donosi odluke o operativnim policijskim akcijama. Entitetsko i etničko glasanje ovdje nije postojalo ni u Lajčakovom planu, a članovi odbora su čak pomoćnici direktora za policijsku strukturu RS-a i FBiH, čega također nije bilo, zaključuje Tihić.

S druge strane, lider HDZ 1990, Božo Ljubić, poručuje, da će uslijediti žestoka reakcija, ukoliko se pokaže da je današnji sporazum dvojice, na račun trećeg.

XS
SM
MD
LG