Linkovi

Jugoslavija u komunističkom periodu imala najveći broj sudija po glavi stanovnika


Reforma pravosudja je jedan od ključnih izazova za zemlje koje sa centraliziranog političkog sistema prelaze ka demokraciji. U najavljenom izvještaju Svjetske Banke pokazano je kako upravo nedostatak legalnih reformi ometa ekonomski napredak u postkomunističkim zemljama. Izvještaj pripremila Ivana Kuhar.

U prvim godinama nakon kolapsa komunizma, pravosudni sistem u tranzicijskim zemljama jedva da je doživio ikakve promjene. Reformski napori, naime, fokusirali su se uglavnom na formalno ostvarivanje nezavisnosti pravosudja. Medjutim, krajem devedesetih, postalo je sasvim jasno da su slabost i neefikasnost pravosudnog i sudskog sistema postale kočnice za investiranje i ekonomski rast.

Visokorangirana zvaničnica Svjetske Banke, Cheryl Gray, priznaje da je transformacija od politikom upravljanog pravosudj na efektivan sistem koji služi društvu - veoma obeshrabrujući zadatak.

GRAY:
Pod socijalizmom, pravosudni sistem nije imao nezavisnost. On je bio dio izvršne vlasti, koji je praktično primjenjivao u praksi odluke komunističke partije.

Gospodja Gray kaže da je, medjutim, pouzdano i efikasno pravosudje nezamjenjivo u modernoj tržišnoj ekonomiji. Ona ukazuje na to da je postkomunistička ekonomska liberalizacija vodila do sve većih zahtjeva za brzim i predvidljivim načinom da se rješavaju poslovni sporovi. U Rusiji, na primjer, broj sudskih slučajeva koji se tiču biznisa udvostručen je od 1995 do 2000. godine, paralelno sa razvojem tržišne ekonomije.

Svoj izvještaj o pravosudnim sistemima u tranzicionim zemljama Svjetska Banka će objaviti krajem godine. Koautor izvještaja, gospodja Gray kaže da je poštenje u pravosudju glavna primjedba javnosti u tim zemljama.

GRAY:
U najvećem broju zemalja Centrale i Istočne Evrope, manje od 25 procenata ljudi je odgovorilo da su im sudovi pošteni. Samo za poredjenje, 80 % Nijemaca, anketirani za ovu studiju, smatra da njihovo pravosudje ima integritet.

Cheryl Gray kaže da jugoistočne evropske zemlje imaju dugu tradiciju razvlačenja i kompliciranja sudjenja radije nego da sporove rješavaju vansudskim, ali i dalje zakonskim mehanizmima.

GRAY:
Ustvari, Jugoslavija je u komunističkom periodu imala najveći broj sudija po glavi stanovnika u svijetu. I najveći broj advokata i pravnika po glavi stanovnika u svijetu.

Uz sve to, gospodja Gray kaže da je oprezno optimistična i da vjeruje da su postkomunističke zemlje Evrope i Centralne Azije, generalno gledano, na dobrom putu ka reformiranju svojih pravosudnih sistema. Medjutim, dodaje ona, put do jednog efikasnog sudskog sistema mogao bi biti prilično dug.

XS
SM
MD
LG