Linkovi

Dogovor o Oružanim snagama BiH


Ministar odbrane BiH Nikola Radovanović, predstavio je danas Odluku o strukturi, veličini i lokacijama Oružanih snaga koju je juče usvojilo Predsjedništvo BiH.

Odlukom se predviđa da će OSBiH imati 16.000 pripadnika, od čega 10.000 profesionalnih vojnih osoba, 1.000 civilnih osoba i 5.000 pripadnika rezervnog sastava. OSBiH će u svom sastavu imati pješadijske, artiljerijske, oklopno-mehanizirane jedinice, helikopterske skvadrone, jedinice borbene podrške i jedinice službi podrške.

Radovanović je naveo da će nacionalni sastav OSBiH biti u skladu s popisom stanovništva 1991. godine uz određena pomjeranja prema operativnoj spremnosti. To znači da će u OSBiH biti 45,9 posto Bošnjaka, 19,8 posto Hrvata, 33,6 posto Srba i 0,7 posto ostalih.

Prema planu razmještaja, odnos personala u Federaciji BiH i Republici Srpskoj bit će približno 2:1, odnosno oko 10.300 pripadnika bit će raspoređeno u FBiH, a oko 5.160 u RS-u. Odnos personala prema kategorijama uposlenika bit će 20 posto oficira, 30 posto podoficira i 50 posto vojnika.

Zajednički štab i Operativna komanda bit će smješteni u Sarajevu, a Komanda za podršku u Banjoj Luci.

Pod Operativnom komandom OSBiH nalaze se jedinice taktičkog nivoa - tri pješadijske brigade, Brigada zračnih snaga i Brigada taktičke podrške.

Komande pješadijskih brigada bit će smještene u Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli, Komanda brigade zračnih snaga u Banjoj Luci, a Brigade za taktičku podršku u Sarajevu.

On je naglasio da predstoji složena procedura realizacije ove odluke s precizno utvrđenim rokovima, te uz rok za tranziciju do 31. decembra 2007. godine.

XS
SM
MD
LG