Linkovi

Još jedna poruka Evrope BiH- Ustav se mora reformirati


Danas je i formalno usvojena rezolucija Evropskog parlamenta koja poziva domaće i evropske adrese na snažniji angažman kada je u pitanju proces ustavnih reformi u BiH.

Iz evropskog ugla, teško da ima bilo šta sporno u činjenici da BiH treba biti funkcionalna, moderna demokratska država. Da bi to bila, mora reformisati ustav- zato se u najužu vezu dovodi ustavna reforma sa procesom "evropeizacije" zemlje, njenih pregovora sa Unijom na uobličavanju
prvog ugovornog odnosa sa tom sve moćnijom i sve važnijom asocijacijom država.

Evropski parlamenrtarci su tako podržali rezoluciju koja poziva bh vlasti , Evropsku komisiju i Vijeće- prvi da ulože u ustavnu reformu svu energiju, druge da aktiviraju sve raspoložive mehanizme kako bi taj proces potaknuli.

Sa te strane, očekuje se da će već skora posjeta predsjednika Evropske komisije, Manuela Barrosa i komesara za proširenje, Olli Rehna Sarajevu, najavljena za ovu subotu, biti prilika za aktiviranje prvog od mehanizama- prijateljsko upozorenje da se ne može računati na uspješno
zaključenje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bez ozbiljnih ustavnih reformi, koje će zemlju učiniti funkcionalnijom i doraslom izazovima.

Medjutim, predsjednik Evropske stabilizacijske inicijative, Gerald Knaus, vjeruje da će se stvarne reforme ustava i ukupnog ustrojstva zemlje destiti tek sa kandidatskim statusom, podnošenjem aplikacije i obavezom da se odgovori na obiman set vrlo preciznih pitanja evropskog partnera:

Predsjednik Evropske stabilizacijske inicijative, Gerald Knaus-

"Zato mislim da je aplikacija tako važna-- ona će pokrenuti proces samom obavezom da se odgovori na postavljena pitanja. Da li BiH treba da bude kandidat? Odgovor na to se nalazi u odgovorima na postavljena pitanja. Kada počnete da analizirate, kada bh ministri počnu da se bave tim
pitanjima, pitaće se i o stukruri i organizaciji države koja će biti u stanju da odgovara na pitanja. Primjera radi, ko je odgovoran za standarde kontrole hrane? Kako da postignemo evropske standarde na tom polju? Kada počnete da odgovarte na ta pitanja, tada ćete, ustvari, započeti refome. Ako na ta pitanje ne možete odgovoriti, ne možete ni biti kandidat. Zato mislim da će u tom trenutku proces suštinskih promjena bh države stvarno i da zapoccne" - zaključio je Gerald Knaus iz Evropske stabilizacijske inicijative.

XS
SM
MD
LG