Linkovi

Doktor Enes Karić: Islam treba vratiti tradicionalnim vrijednostima i učenjima


Dekan Fakulteta za izučavanje Islama u Sarajevu, doktor Enes Karić - dok je boravio u Washingtonu gdje je bio gost na Nacionalnom molitvrnom doručku, za Glas Amerike je komentirao karikaturalno prikazivanje poslanika Muhameda u nekim novinama u zemljama Zapadne Evrope, i govorio o islamskom extremizmu, njegovim uzrocima i putevima uklanjanja.


KARIĆ: Takva osuda, kakvu vidimo ovih dana širom svijeta, svugdje gdje žive muslimani, je nešto što proističe iz kulture ophodjenja sa svetim u Islamu. Kako god imaju religije koje afirmiraju prikazivanje svojih osnivača u figurativnoj, u slikovnoj formi, tako imaju i religije koje svoje glasonoše tako ne prikazuju. Islam ne prikazuje božije poslanike u nekome liku, ili slici i taj kulturalni odnos upražnjavanja svetog u islamu jeste nešto što treba respektirati - kako od strane muslimana prema drugim vjerama tako i od strane drugih vjera prema Islamu.

I, znate, ne radi se tu ni o kakvoj slobodi izražavanja, niti kada je riječ o muslimanskom revoltu, da je to sada suzbijanje slobode. Radi se, jednostavno, o provokaciji. Mislim da bi to trebalo izbjegavati.

VOA: I dok muslimani prosvjeduju širom svijeta, profesor Karić misli da je karikaturalno prikazivanje proroka Muhameda samo posljedica današnje situacije, spominjući posebno rat u Iraku.


KARIĆ: To je jedan bumerang. Medju Muslimanima - ne govorim svim muslimanima, zavladao je jedan pesimizam, poljuljana je vjera na mnogim univerzitetima u islamskom svijetu u jdnu vrstu demokratskog zapada; naime, taj je demokratski zapad nekada bio nada za tu omladinu i velika je, velika šteta da ta muslimanska omladina izgubi tu nadu u jedan istinski demokratski zapad. Dakle - to je po srijedi - po srijedi su provokacije koja iza sebe kriju ove druge sadržaje, koji su daleko dublje zapretanje.

Komentirajući riječi predsjednika Busha u govoru o Stanju nacije da je radikalni Islam medju glavnim smetnjama na putu slobode u svijetu, i inače odnos Islama prema islamskom ekstremizmu u svijetu, doktor Karić je ukazujući na činjenicu postojanja i drugih, a ne samo islamskog ekstremizma, odgovorio:

KARIĆ: Trebamo istražiti uzroke koji vode odgovoru na pitanje : zašto dolazi do samoubilačkih napada na nevine ljude To nema u islamu; ja doista nigdje nisam našao , niti kod jednoga autoriteta - relevantnoga vjerskog islamskog autoriteta , koji dozvoljava ili propagira takvo nešto. Uostalom samoubojstvo je u Islamu strogo zabranjeno.

Na pitanje vjeruje li da je suštinski problem Islama danas to što mu nedostaje jedinstven i vrhunski autoritet, usljed čega tu vjeru svako tumači na način na koji mu to odgovara, doktor Karić kaže da je upravo to ključno pitanje, i stoga smatra da se treba vratiti tradicionalnim vrijednostima, oživjeti tradicionalna islamska učilišta, da ona autentično progovore, ističući da kao i mnogi drugi, misli da bi riješenje palestinskog pitanja znatno pomoglo u oslobadjanju od samoubilačkih napada islamskih extremista, i ekstremizma uopće, kao i ekonomska pomoć u razvoju islamskih zemalja.


XS
SM
MD
LG